همه انجام پرسپولیس را نباید زرد هر دو عقب کشیدن آرم داد


به آموزش داده شده است فانئوس،

مجتبی حسینی پس اجتناب کرده اند پیروزی منصفانه بر صفر مقابل نفت آبادان در دیداری دلپذیر اظهار داشت: خوشحالم که ورزشی فوق العاده خوبی را همراه خود کارکنان خوبی در صنعت نفت انجام دادیم. جا برای منصوری ها هست را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیر خان همراه خود تشکر اجتناب کرده اند از قلعه جدیدی که به ما اجازه داد بلافاصله منصفانه ورزشی دلپذیر در پایین (فیبر) انجام دهیم. این دیدار برای کنار هم قرار دادن سازی ۲ کارکنان مثمر ثمر بود. امیدوارم هر ۲ کارکنان به ورزشی خوشایند شخصی یکپارچه دهند.

وی در خصوص اینکه در جدول لیگ همراه خود نفت آبادان رقبا می کنیم، اظهار داشت: صنعت نفت همراه خود حضور علی منصوران تعیین کنید جدیدی به شخصی گرفته است. چیزی که من می خواهم دیدم اینجا است که آنها ۲ کارکنان جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبدان تکذیب کرد الان خوشایند پرس می کنند، در حالی که سال ها این اشکال را دارند، در حفاظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرس اشکال دارند. منصور توانست این اشکال را رفع تدریجی. ما منصفانه ورزشی را خرس فشار بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آمادگی خوبی انجام دادیم. امیدوارم ببینیم همراه خود منصفانه رقبا مفید در کل فصل چقدر می توانیم امتیاز کسب کنیم.

سرپرست فنی کارکنان فوتبال پکان تهران اظهار داشت ممکن است سال ها همراه خود یحیی گل محمدی کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری کرده اید با این حال حالا به نظر می رسد مانند است دستیاران او در پرسپولیس {نمی توانند} کمکی به گل محمدی کنند. من می خواهم اجتناب کرده اند پرسپولیس در اطراف نیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این کارکنان نزدیک نیستم با این حال چیزی {که باید} بگویم اینجا است وجود دارد مقدار بی انصافی با اشاره به آقای یحیی وجود ممکن است داشته باشد. پرسپولیس دوران فوق العاده خوبی را پایین بالا گذاشته است، قهرمانی های پیاپی، ۲ سال است که نتایج چشمگیری در آسیا کسب کرده، به فینال رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ تیمی شده است. با این حال در حالی جاری حاضر هیچ نتیجه بدی {وجود ندارد}، همه عامل نباید زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقب کشیدن به تذکر برسد. باید بگذاریم کارشان را بکنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تماماگر خدا بخواهد من می خواهم این دوران را هم رد می کنم. اتفاق خاصی نیفتاد، جام حذفی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارکنان هایی مثل سپاهان، استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلز بردن شدند. پرسپولیس هم در روز خانوار‌اش در یک واحد سری اتفاقات فوتبالی ورزشی را باخت، وگرنه در جریان ورزشی کارکنان اول در پایین ورزشی بود.

حسینی همراه خود خاص اینکه اگر کارکنان ممکن است به این مرحله برسد حتی می توانید مدعی قهرمانی شوید، اظهار داشت: آن مسابقه به صورت بی طرفانه تمام شد، ما داریم کار خودمان را می کنیم.اگر خدا بخواهد می توانیم این مسیر روی حیله و تزویر را به همان اندازه آخر یکپارچه دهیم. در فوتبال ما باید کار ممکن است را مفید، کت و شلوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید محکم انجام دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی حاوی امتیازات محیط ای نشویم.

وی همراه خود ردیابی به گستردگی این مشکلات {به دلیل} نبود VAR اظهار داشت: صد در صد. همه ورزشی های درجه اول جهان حاضر تلویزیونی. VAR در متنوع اجتناب کرده اند مسابقات کار را انجام می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما نباید فشار زیادی به داوران وارد کنیم.

سرمربی کارکنان فوتبال بیکان تهران همراه خود خاص اینکه اگر VAR در دیدار ساعت شب قبلی چلسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چلسی نبود رئال مادرید ارزش می کرد اظهار داشت: دقیقا باید بودجه ای برای رفع استاندارد ورزشگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث VAR ورزشگاه ها اندیشه در مورد شود.

بالا پیام/