هواپیمای باری DHL اجتناب کرده اند آسفالت خارج تبدیل می شود (فیلم)تعدادی از روز پیش عالی هواپیمای باری بوئینگ ۷۵۷ DHL 27A در جاری سوئیچ محموله پستی اجتناب کرده اند کاستاریکا به گواتمالا بود که پس اجتناب کرده اند لمس کردن هواپیما اجتناب کرده اند باند خارج شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دم هواپیما را اجتناب کرده اند آن کنار کرد. در جاری حاضر هر ۲ خلبان جذاب هستند.