هوای تهران در آستانه آلودگی


به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری شهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در ۲۴ ساعت گذشته ۹۹ و کیفیت هوای تهران در حد قابل قبول و در آستانه آلودگی قرار گرفت.

این شاخص طی ۴۸ ساعت گذشته ۷۸ و کیفیت هوای تهران بود.

تهران از ابتدای سال تنها دو روز هوای پاک داشته است و اکثر روزهای تهران آلوده و قابل قبول بوده است.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول پیشنهاد دهید