هیچ مجوزی برای افزایش قیمت لبنیات صادر نشد


محمد فربود اظهار داشت لوگو وی در {پاسخ به} اینکه خواه یا نه مجوزی برای افزایش قیمت لبنیات صادر شده است، به خبرنگار مالی خبرگزاری فارس اظهار داشت: هیچ مجوزی برای افزایش قیمت تحت هیچ شرایطی {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچکس {نمی تواند} خودسرانه قیمت را افزایش دهد.

عضو هیئت مدیره کارگردان صفحه بحث صنایع لبنی افزود: الان ماه رمضان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص است که هر یک می خواهند افراد این ماه را همراه خود خیال دستی سپری کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا ستاد ترتیب بازار این سیستم ای برای افزایش قیمت در ماه رمضان ندارد.

وی در {پاسخ به} اینکه خواه یا نه بعد اجتناب کرده اند ماه مبارک رمضان قیمت لبنیات افزایش خواهد یافت؟ وی اظهار داشت: به همان اندازه روزی که کشاورزان قیمت را نخواهند چنین طرحی {وجود ندارد}. شیر نپخته تا حد زیادی. از تا حد زیادی قیمت لبنیات شیر نپخته او هست.

به گزارش فارس، برخی برندهای لبنیات عادی، بطری شیر عالی لیتری را ۲ هزار تومان افزایش داده اند.

بالا پیام/
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید