والیبال ایران بلند مدت خوبی دارد/ جوانان باید در آسیا بدرخشند – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، محمد وکیل در تشریح این سیستم شاگردان شخصی در سال ۱۴۰۱ افزود: این سیستم آموزشی سال جدید را اجتناب کرده اند هفتم فروردین تحریک کردن کردیم و به همان اندازه ۲۰ فروردین شکسته نشده دارد. ۲۲ فروردین عازم مسابقات لجستیک ایتالیا و ترکیه می شویم. در جاری حاضر هفتمین مرحله بوت کمپ را پایین بالا می گذاریم و به همان اندازه ۲۳ مرداد ۶ مرحله تولید دیگری اجتناب کرده اند بوت کمپ را داریم.

وی افزود: ۲۴ مردادماه در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا نمایندگی خواهیم کرد. سال قبلی تمرینات فشرده ای داشتیم، با این حال خدا را شکر اکنون در شرایط خوبی هستیم. باید همراه خود این سیستم های شخصی پیش برویم به همان اندازه کنار هم قرار دادن حضور در ورزشی های تدارکاتی باشیم.

و یکی اجتناب کرده اند حقوقدانان در خصوص حضور خدمه کودکان ایران در جام کورناکیا ایتالیا ذکر شد: اولین هدف ما اجتناب کرده اند حضور {در این} رقبا ها ارزیابی شرایط خدمه ایران همراه خود خدمه ایتالیا است. تعدادی از سالی اجتناب کرده اند برگزاری مسابقات کودکان در آسیا می گذرد و بعد اجتناب کرده اند مسابقات تبریز ۲۰۱۸، تولید دیگری مسابقات کودکان برگزار نشد و تصور به در سال ۲۰۲۲ ایران بار تولید دیگری میزبان این مسابقات باشد.

معلم خدمه والیبال کودکان ایران تایید کرد: در جاری حاضر اجتناب کرده اند شرایط خدمه های حاضر در مسابقات جهانی اطلاعی نداریم و این دلیل است به در نظر گرفته شده حضور در مسابقات قهرمانی ایتالیا افتادیم. جدا از این، هدف بی نظیر کادر فنی کودکان برگزاری سه ورزشی همراه خود خدمه سراسری ایتالیا در گذشته اجتناب کرده اند نمایندگی در مسابقات کورناکای ایتالیا است. این سه دیدار برای ما فوق العاده حیاتی است و می توانیم گیمرها را محک بزنیم. اجتناب کرده اند طرفی خدمه های زیادی در مسابقات قهرمانی ایتالیا نمایندگی خواهند کرد و قابل انجام است اجتناب کرده اند هر ملت تعدادی از خدمه {در این} مسابقات نمایندگی کنند. مورد نیاز به اشاره کردن است گیمرها جوان ایرانی برای اولین بار اجتناب کرده اند ملت خارج می شوند و ممکن است اجتناب کرده اند شرایط ورزشی در خارج اجتناب کرده اند ملت آگاه باشند. به هر طریقی، اولین تخصص مشکل برانگیز است و ممکن است باشد.

منصفانه حقوقدان همراه خود ردیابی به مسابقات قهرمانی جوانان آسیا شکسته نشده داد: ایران در گروه A همراه خود استرالیا و قطر همگروه است. استرالیا و قطر اجتناب کرده اند تذکر سیستم ورزشی شبیه ایران هستند. در گروه دوم خدمه های ژاپن، هند و کویت و قطعا ژاپن خدمه اول این گروه است. در گروه C، کره جنوبی، چین و عراق، کره و چین چشم انداز بیشتری نسبت به عراق دارند. باید دید عراق کدام ممکن است سال هاست {در این} کلاس سنی مسابقه نمی دهد، چگونه به والیبال اساس مورد توجه قرار گرفت خواهد کرد. در گروه D نیز خدمه های چین تایپه، تایلند، قزاقستان و سریلانکا حضور دارند و در نظر گرفته شده می کنم {در این} گروه خدمه های چین تایپه و تایلند شرایط خوبی دارند.

وی افزود: طبق مشاوره مسئولان به مستعد ابتلا به در در اطراف دوم مسابقات ایران، استرالیا، قطر، کره و چین در یک واحد گروه قرار خواهند گرفت. بین ایران، چین و کره دو خدمه باید صعود کنند کدام ممکن است خیلی روی حیله و تزویر است چون سه خدمه در کلاس اساس رکورد خوبی دارند و امیدوارم بتوانیم ورزشی های خوبی را مقابل خدمه های شرق آسیا کدام ممکن است اجتناب کرده اند تذکر سرعت و سرعت خدمه های خاصی هستند داشته باشیم. اقدام مشترک. نماد دادن کار کردن خوشایند است.

معلم خدمه سراسری جوانان شکسته نشده داد: خدمه کودکان ایران تخصص چندانی ندارد و این دلیل است می خواستم همراه خود خدمه هایی مشابه کره، چین هر دو ژاپن منصفانه ورزشی تدارکاتی انجام دهم با این حال شرایط مهیا نبود و داشتیم. چاره ای جز خواستار مسابقات تدارکاتی در اروپای غربی نیست. بعد از همه این ورزشی ها به حضور در جام جهانی هم {کمک می کند}، با این حال قابل انجام است مراقبت از مسابقات قهرمانی آسیا هم باشد.

وکیلی همراه خود تاکید بر اینکه تمامی خدمه های حاضر در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا خدمه های جدید هستند، شکسته نشده داد: ایران نیز تیمی جدید همراه خود شرایط صحیح و معمول سنی زیرین است. گیمرها جوان ایرانی بلند مدت خوبی برای این بازی خواهند داشت، با این حال باید این بلند مدت خوشایند را همراه خود براق شدن در مسابقات قهرمانی آسیا تلفیق کنیم به همان اندازه گیمرها جزو خدمه های اول قهرمانی جهان باشند به همان اندازه گیمرها عظیم بتوانند در مسابقات سراسری حضور پیدا کنند. قهرمانی. خدمه های پیر و جوان ساخته شد. امیدوارم این گیمرها سرمایه خوبی برای اولین خدمه سراسری در المپیک ۲۰۲۴ باشند و متعدد اجتناب کرده اند آنها بتوانند در المپیک ۲۰۲۸ حضور داشته باشند.

شایان اشاره کردن است چهاردهمین فاصله مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۱۸ سال آسیا اجتناب کرده اند ۱۵ به همان اندازه ۱۵ مردادماه به میزبانی ایران در اصفهان برگزار تبدیل می شود.