واندا به دنبال جدایی نیست، او باج می خواهد!


به گزارش وانانیوز،

در یک سال گذشته اخبار زیادی مبنی بر جدایی مائورو ایکاردی و واندا نارا زوج جنجالی دنیای فوتبال منتشر شد و حتی اخیرا همسر این ستاره آرژانتینی رسما این خبر را تایید کرد. اما مائورو ایکاردی امروز در مصاحبه ای مدعی شد که بارها چنین تهدیدهایی را از واندا نارا دیده و به نظر همسرش قصد دارد از این بازیکن باج خواهی کند.

مائورو ایکاردی گفت: “از این به بعد، اگر او بخواهد همه چیز را علنی کند، من هم همه چیز را علنی می کنم و به افشای حقیقت برای مردم، روزنامه ها و مجلات و همه چیز ادامه می دهم. اگر او فقط یک ویژگی داشته باشد، بشام این است که من دروغگو نیستم و خوب یا بد همیشه حقیقت را می گویم او یک سال است که می گوید می خواهد جدا شود بعد سیاه نمایی و تهدید شروع می شود و جدایی هرگز اتفاق نمی افتد.

پارسال هم همین اتفاق افتاد و همه اش دروغ بود. ما ۹ سال با هم بودیم و هرگز از هم جدا نشدیم. بچه ها اخبار را می بینند و در مورد آن می پرسند، آنها صفحه اینستاگرام خود را دارند و من همیشه می گویم آنها حقیقت را در مورد همه چیز می دانند. حالم از این همه دروغ بهم میخوره من آنقدر احمق نیستم که بتوانم این همه اتفاق را تحمل کنم. هفته آینده خواهیم دید چه کار خواهیم کرد. واندا عصبانی است و اینها چیزهایی است که یک زن و شوهر با فاصله ۲۰۰۰۰ کیلومتری نمی توانند آنها را حل کنند.