واکنش دستیار قوه قضائیه به قتل یک سیاهپوست آمریکایی
کاظم غریب آبادی: هیچ نشانه ای از کندی در کشتار نوادگان آفریقایی توسط پلیس آمریکا وجود ندارد. با شلیک ۶۰ گلوله به یک سیاهپوست به دلیل عبور از چراغ قرمز، او را تبدیل به زهکش کردند. مراقب قدمت باش؛ در آمریکا به جای یک اسکناس خوب می توانید شصت گلوله بگیرید!