واکنش رابرت مالی به صدور قطعنامه ضدایرانی


به گزارش وانانیوز،

رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران پس از تشکیل جلسه فوق العاده شورای حقوق بشر درباره ایران که با صدور قطعنامه علیه ایران همراه بود، در صفحه توئیتر خود نوشت: شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برگزار کرده است. اولین نشست ویژه آن درباره ایران برای رسیدگی به وضعیت ایران، به وخامت حقوق بشر. رای قاطعانه به تشکیل یک کمیسیون حقیقت یاب برای مستندسازی نقض حقوق بشر و پیگیری پاسخگویی مجرمان.
مالی در ادامه نوشت: ۲۵ کشور به تشکیل این کمیته رای دادند که هیچ شکی در اراده جامعه بین المللی برای جلب توجه به نقض جدی حقوق بشر و عدم وجود مصونیت باقی نمی گذارد.
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در ادامه اظهارات خود علیه این موضوع گفت: همانطور که نماینده آمریکا در این کمیسیون گفت: «مقامات ایران بدون شناسایی نمی توانند این سرکوب خشونت آمیز را انجام دهند. جامعه بین الملل نظاره گر است.