ورود نمایندگی های اطلاعات بنیان به باغداری و دامپروری آذربایجان شرقی – مهر نیوز | اطلاعات ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، اکبر فتحی عصر یکشنبه در محیط بازدید اجتناب کرده اند حیاط پشتی سیب اجتناب کرده اند این حیاط پشتی بازدید کرد. مالینگ و واحد دامپروری شهرستان بوستان آباد در راستای مانترا سال به تماس گرفتن ساخت، اطلاعات و اشتغالزایی و همراه خود حضور عبدالرضا واعظی رئیس بخش علم و فناوری استان در یک واحد مصاحبه. همراه خود خبرنگاران، گزارش کدام ممکن است این پارک فناوری باکلاس وی تصریح کرد: واحد دامپروری شناخته شده به عنوان پیشگام برای ورزش نمایندگی های اطلاعات بنیان و دام توسط نمایندگی های اطلاعات بنیان شناخته شده به عنوان منصفانه ساختار سراسری اجرا تبدیل می شود و مورد بازدید باغداران و سایر دامداران قرار خواهد گرفت.

وی همراه خود دقیق اینکه همراه خود ملاحظه به ماهیت ورزش بخش کشاورزی و آموزش های آموزشی ذی نفعان این بخش، اجرای این ساختار ها موجب ارتقای کارآمد فرآیند های آموزشی نوین در کشاورزی تبدیل می شود، شکسته نشده داد: حیاتی است. غیر مستقیم میدانم اجتناب کرده اند ریاست احترام پارک علم و فناوری استان، عناصر نمایندگی ها و کشاورزان عزیزی کدام ممکن است گفتن آمادگی کردند تشکر می کنم.

رئیس گروه جهاد کشاورزی استانداری تصریح کرد: کلید بهبود ثابت در ایمنی غذایی ملت به طور مستقیم به تولیدات بخش کشاورزی تعیین می شود و هرگونه نقصی در الگو ساخت این بخش ممکن است مستقیماً تهدیدی غذایی، مالی و… اجتماعی. حتی ایمنی سیاسی. وی شکسته نشده داد: پیگیری این چیزها و ساختار‌های خیلی شبیه می‌تواند اندیشه خوبی برای حمایت اجتناب کرده اند نمایندگی‌های اطلاعات‌بنیان در بخش کشاورزی باشد کدام ممکن است در بدست آوردن به ایمنی غذایی و کسب درآمدهای ارزی و استقلال سیاسی و مالی کدام ممکن است اجتناب کرده اند مهمترین اشیا هستند. اکثر بخش کشاورزی خواستن به کمک دارد.

فتحی همراه خود ردیابی به عملکرد مهم نمایندگی های اطلاعات بنیان در بهبود آموزشی، خرید و فروش و ورزش های صادراتی در بخش کشاورزی، افزود: {این مهم} همراه خود به کارگیری راهکارهایی قابل مقایسه با تسهیل گری محقق تبدیل می شود. یونانی در اعطای رهن های کم بهره و سیستماتیک، تخصیص شهرت برای کمک های فنی، اعتباری و تحقیقاتی در شهرستان، هدایت بخشی اجتناب کرده اند اعتبارات صندوق های حمایتی بهبود کشاورزی به نمایندگی های اطلاعات بنیان و حمایت اجتناب کرده اند مدیریت بازاریابی در انبساط و شکوفایی. ارزیابی این کارآمد بود.

وی همراه خود دقیق اینکه این نمایندگی ها در صورت حمایت می توانند عملکرد مهمی در نتیجه گیری بند سوم مانترا سال «تحمیل اشتغال» در بخش کشاورزی ایفا کنند، شکسته نشده داد: این امر ۹ تنها ممکن است اجتناب کرده اند نرخ مهاجرت جلوگیری تنبل، اما علاوه بر این ممکن است مانع اجتناب کرده اند مهاجرت شود. دستاوردعاملی برای توسل به و ساخت نیروی انسانی تحصیل کرده و جوان در بخش باشد.

رئیس گروه جهاد کشاورزی استان همراه خود دقیق اینکه نمایندگی های اطلاعات بنیان اجتناب کرده اند ابزارهایی قابل مقایسه با داده استفاده می کنند، تصریح کرد: معدنآموزش داده شود ماشینی، هوش مصنوعی، روباتیک و استفاده اجتناب کرده اند فناوری پهپاد، فناوری نانو و احساسی افزار جدا از ساخت، ممکن است ارزش های گلوله کردن را کاهش دهد. محصول ها و محصولات کشاورزی و بردن واسطه ها یونانی وی افزود: در جاری حاضر برخی اجتناب کرده اند ورزش های بخش کشاورزی اساساً مبتنی بر اطلاعات انجام تبدیل می شود کدام ممکن است اجتناب کرده اند جمله آنها می توان به تحمیل گلخانه (کشاورزی در اطراف های مدیریت شده) و مزارع مکانیزه، مرغداری و بهبود مکانیزاسیون در واحدهای کشاورزی اجتناب کرده اند جمله زراعت و باغداری ردیابی کرد. اضافه. عملیات طیور و دام، شیلات، فرآوری، ساخت بذر و کشاورزی حفاظتی گاهی اوقات در گروه جهاد کشاورزی استانداری روتین انجام تبدیل می شود کدام ممکن است هر دوی این چیزها در اسناد بالادستی مربوطه سال های قبلی خرس عنوان «ورزش های بهبود اطلاعات-محور» {و هر} ساله اشاره کردن شده است. . کنیز.

حاضر راه رفع مالی ممکن و ارزان برای جلوگیری اجتناب کرده اند سرمازدگی چوب، ارقام تجاری جدید سیب کت و شلوار همراه خود شرایط آذربایجان را راه اندازی شد کرد به همان اندازه متنوع در منصفانه قرن اجتناب کرده اند میان حیاط پشتی ها تحویل داد طلاییتکثیر و ساخت نهال کشت احساس اجتناب کرده اند گردو نخبه در استان و ساخت نهال گردو معمول همراه خود مشخصات خاص جهت تحمیل باغات مکانیزه و مالی اجتناب کرده اند تذکر دانش فنی اداره کل باغبانی استان آذربایجان شرقی مانترا سال را گفتن کرد.

سپس فتحی حاضر کرد دانه خیار و گوجه فرنگی صحیح گلخانه و دارای پتانسیل مالی، راندمان ساخت بالا و ساخت طیف گسترده ای از مختلف است. دانه محصولات دارویی و صیفی جات مقاوم به آفات و {بیماری ها} همراه خود راندمان ساخت بالا، تجزیه و تحلیل و بررسی بر ایده پیشنهاد سموم صحیح و کارآمد برای مدیریت فولیکول مو، محلی سازی سازه های گلخانه ای، تجزیه و تحلیل و راه اندازی شد اطراف های کشت گلخانه ای قابل ساخت در ملت. و مبادله CocoPit و دیگران اجتناب کرده اند تولید دیگری از ملزومات می توان به فرآیند های جدید مدیریت تبخیر در باغات و فرآیند های کاهش ارزش های ساخت در گلخانه ها ردیابی کرد. اجتناب کرده اند تذکر دانش فنی اداره کل باغبانی استان آذربایجان شرقی مانترا سال را گفتن کرد.

سپس ذکر شد کدام ممکن است اجرای چندین تعهد سوئیچ ژن گلوزایی پرولا به گوسفندان نژادهای بومی استان استفاده اجتناب کرده اند پنل عکس ولتایی در واحدهای تولیدی، ساخت تقویت می کند های غذایی و گرده های غذایی متنوع در زنبورداری، انواع و پرورش. مستعمره سلام استفاده اجتناب کرده اند زنبورهای سرزمینی تلنبرخانه سلام تحرک در نوغان‌سازی، استفاده اجتناب کرده اند ضایعات بخش‌ها و صنایع تبدیلی مختلف در زمینه خورده شدن دام و طیور و استفاده اجتناب کرده اند سازه‌های صحیح و جدید برای اماکن دامداری (دام و طیور) همراه خود رویکرد، از دوام {و کاهش} ارزش‌ها در صنعت. و واحدهای عادی برای شرایط جغرافیایی جهان نیز خواستن دارد اجتناب کرده اند تذکر دانش فنی محصولات دامی همراه خود رعایت مانترا سال در بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی مورد ملاحظه قرار گرفته است.