وزارت بهداشت: ایران رتبه چهارم تولید علم طب سنتی در جهان را دارد
مدیرکل دفتر طب ایرانی و معاونت درمان وزارت بهداشت: از ۱۳ منطقه مختلف دنیا ۱۱ منطقه و بیش از ۲۳۰۰ گونه گیاه دارویی در کشور داریم که باید در این زمینه سرمایه گذاری بیشتری شود. گردشگری غذای سالم موضوع مهمی است و طب ایرانی هدف این گفتمان است.