وزنه برداری قهرمانی جوانان آسیا اولین نماینده ایران هفتم شد


به گزارش وانانیوز،

مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا به میزبانی ازبکستان آغاز شد. ایران تنها با ۱۱ وزنه بردار در دسته پسران حضور داشت و از آنجایی که فدراسیون قبلی دختران را ثبت نام نکرده بود، نماینده ای در رقابت های دختران ندارد.

اولین نماینده ایران محراب دواسری در وزن ۵۵ کیلوگرم نوجوانان به مدال دست یافت. وی رکورد ۹۴ حرکت یک ضرب، ۱۱۸ حرکت دوضرب و مجموع ۲۱۲ کیلوگرم را به نام خود ثبت کرد و در رده هفتم قرار گرفت.

*نتایج دسته ۵۵ کیلوگرم به شرح زیر است:
۱- کی دونگ از ویتنام با رکورد ۱۱۳ ضرب یک ضرب، ۱۴۳ دو ضرب و مجموع ۲۵۶ کیلوگرم
۲- توان دونگ از ویتنام با رکورد ۱۱۲ ضرب یک ضرب، ۱۳۶ دو ضرب و مجموع ۲۴۸ کیلوگرم
۳- یراسیل عمروف از قزاقستان با رکورد ۱۰۴ ضرب یک ضرب، ۱۲۴ ضرب دو ضرب و مجموع ۲۲۸ کیلوگرم.

انتهای پیام/