وزیر ارتباطات: افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی منوط به افزایش استاندارد جامعه است
وزیر ارتباطات ذکر شد: اسفند ۱۴۰۰ توانستیم برای قدم اول ۵۰۰ هزار پورت فیبرنوری را واگذار کنیم و اکنون بیش اجتناب کرده اند ۱ میلیون و ۴۰۰ فیبرنوری را واگذار کرده‌ایم.