وزیر ارتباطات: در پایان دولت سرعت اینترنت چند صد برابر می شود
یکی از طرح های اساسی افزایش سرعت اینترنت که در این وزارتخانه اجرا می شود، طرح “روشنایی فیبر منازل و مشاغل” است که هدف آن تا پایان دولت ۸۰ درصد خانوارهای کشور است. به این فناوری جدید دسترسی خواهند داشت. .