وزیر صنعت: کالابرگ به‌معنی ارائه کارت جدید به مردم نیست/ قیمت نان افزایش نخواهد داشت/ افزایش ۱۲۰ دلاری گندم
در روش مذکور به جای پرداخت یارانه به نانوا، کارخانه آرد و واردکننده گندم، یارانه مستقیم به مصرف‌کننده پرداخت می‌شود. این روش موجب کاهش انحراف در مصارف و قاچاق می‌شود. این طرح به صورت پایلوت در استان زنجان در حال اجرا شدن است و در صورتی که از اجرای آن مطمئن شدیم در سراسر کشور عملیاتی می‌شود.