وقتی استقلال حتی در یک واحد روز “خطرناک” همراه خود عالی شرکت کننده کمتر شکست نمی خورد


به آموزش داده شده است فانئوس،

کارکنان فوتبال استقلال در هفته {بیست و چهارم} لیگ برتر انگلیس در دیداری خانگی مقابل بکان با بیرون گل متوقف شد و این است پایان در حالی به بازو به اینجا رسید کدام ممکن است آبی ها بیش اجتناب کرده اند نیمی اجتناب کرده اند ۱۰ شرکت کننده به میدان رفتند. همراه خود این نتیجه دو رکورد برای هر کدام کارکنان محافظت شد. اولین رکورد استقلال استقلال بود و شاگردان المجیدی در طولانی مدت نیم فصل {بیست و چهارم} توانستند اجتناب کرده اند پس این بر بیایند. رکورد دوم بکان این بود کدام ممکن است این کارکنان ادامه دارد در هیچ عالی اجتناب کرده اند ورزشی های سر خورد شکست نخورده بود.

در صورتی کدام ممکن است ورزشی استقلال و بکان مورد انتقادات بی طرفانه و بیرونی قرار گیرد اجتناب کرده اند تذکر فنی می توان اجتناب کرده اند آبی ها پرس و جو و انتقاد کرد کدام ممکن است شاید ربطی به انتخاب بحث برانگیز داور در دقیقه ۴۰ نداشته باشد اتفاقاتی یادآور اصلاح ساختار و جاده دفاعی سیستم با بیرون ضعیف شرکت کننده در پست حفاظت مرکزی کدام ممکن است عواقبی برای آبی ها داشت کدام ممکن است ریختن سیلوا در دقیقه ۴۰ آن بود با این حال بیشتر است اجتناب کرده اند استقلال این کارکنان و ورزشی مقابل بکان انتقاد کنیم. در یک واحد حرفه تمدید شده و فرسوده در لیگ.

هر تیمی در دنیا قابل انجام است به طور معمول است در تورنمنت ها هر دو هر تورنمنت عکس سقوط تدریجی و اجتناب کرده اند شکل درست خارج شود کدام ممکن است اصلاً غیرعادی نیست و این است حق را نیز می توان در برابر این پکان (هر دو هر کارکنان عکس) برای سقوط هر دو سقوط به استقلال داد.

استقلالی ها کدام ممکن است نزدیک به ۱ فصل است کدام ممکن است همراه خود کمترین گل شکست نخورده اند به همان اندازه همراه خود بهتر از شرایط بهتر از احتمال را برای قهرمانی در لیگ برتر داشته باشند، حالا حتی در یک واحد ساعت شب خطرناک تیمی هم به مرحله شخصیت تیمی رسیده اند. در حالی کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند نیمی اجتناب کرده اند ۱۰ شرکت کننده در جاری ورزشی هستند، ادامه دارد هم نمی‌بازند هر دو گل نمی‌زنند. این آرم اجتناب کرده اند بالا شخصیت و اعتقاد کارکنان به این کارکنان دارد.

شاید اجتناب کرده اند تذکر فنی انتقادات زیادی به استقلال و انجام این کارکنان وارد شود و ایرادات فنی اجتناب کرده اند آنها گرفته شود، با این حال باید در تذکر داشت کدام ممکن است آبی ها همراه خود وجود این مشکلات و ایرادات همه چیز دوباره منحصر به فرد هستند. . اجتناب کرده اند سایر کارکنان های حاضر و بیشتر در لیگ برتر و آمار لیگ آرم می دهد کدام ممکن است بیشتر هستند.

شاگردان المجیدی {در این} فصل همراه خود مشکل های عظیم زیادی گذراندن نبوده اند {و هر} بار توانسته اند بر این مشکلات غلبه کنند و برای چهاردهمین هفته متوالی پیشتاز باشند.

آبی ها جایگزین طلایی مقابل پکانی ها را اجتناب کرده اند بازو دادند به همان اندازه همراه خود تعقیب کننده ها شکاف بین شخصی را روی میز افزایش دهند کدام ممکن است باعث عصبانیت و آزار آنها شد. وگرنه این نتیجه کدام ممکن است در حد شرایطی است کدام ممکن است در مسابقه دیدیم، نمی توانست برای این کارکنان خیلی خطرناک باشد.

استقلال در طولانی مدت فصل ششم باید به همین ترتیب به مصاف سپاهان، شهر خودرو، فلز، آلومینیوم اراک، کوبر رفسنجان و مسجد سلیمان اجتناب کرده اند میان این دیدارها، سپاهان، فلز و کوبر رفسنجان خارج اجتناب کرده اند خانه برود. باید دید خواه یا نه مجدی و شاگردانش در طولانی مدت فصل می توانند این شیوع را نسبت به تولید دیگری مدعیان محافظت کنند و در طولانی مدت فصل قهرمان فصل {بیست و یکم} شوند هر دو خیر.

انتهای پیام/