ویدئویی عجیب و غریب اجتناب کرده اند تخلیه منصفانه رئیس جمهور در دنیای آنلاین ما (فیلم)
برخی اجتناب کرده اند مشتریان دنیای آنلاین ما همراه خود تخلیه اخباری مبنی بر افزایش قیمت آنلاین در روزهای فعلی همراه خود تخلیه این فیلم اجتناب کرده اند صحبت های عجیب و غریب رئیس جمهور نوشتند: آقای رئیسی را یادتان هست؟