ویدئوی دیگری از استقرار تجهیزات نظامی چین در نزدیکی مرز با تایوان را مشاهده کنید
تصاویر گرفته شده توسط کاربران شبکه مجازی، حرکت تانک ها را در جاده ها در مناطق شرقی و شمالی استان فوجیان نشان می دهد. این تجهیزات در فاصله ۱۰۰ کیلومتری جزیره تایوان قرار دارد. تصاویر منتشر شده از فوژو، مرکز استان فوجیان چین را ببینید که تانک های ارتش این کشور را در حال حرکت نشان می دهد.