ویروس کرونا در گیلان پرانرژی است/ جاری ۳۳ فرد مبتلا وخیم است – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران و جهانفردین محرابیان در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر، همراه خود ردیابی به فینال آمار کرون در گیلان، اظهار داشت: الگو سینوسی بیماری کرون و بستری شدن در بیمارستان های استان گیلان یادآور هفته های جدیدترین شکسته نشده دارد.

وی همراه خود خاص اینکه در روزهای جدیدترین انواع پذیرش مبتلایان عروق کرونر در بیمارستان های گیلان چندین برابر افزایش {و کاهش} داشته است، اظهار داشت: مادر وی همراه خود خاص اینکه این امر نماد دهنده ورزش ویروس کرونا در استان است، اضافه کرد: عصر قبلی ۵۱ فرد مبتلا جدید در بیمارستان های گیلان بستری شدند.

سخنگوی دانشکده علوم پزشکی گیلان همراه خود ردیابی به اینکه مجموع مبتلایان عروق کرونر در بیمارستان های استان به ۱۷۵ نفر رسیده است، اظهار داشت: این انواع نسبت {به روز} قبلی ۲۱ نفر تا حد زیادی است.

وی بر رعایت اطلاعات بهداشتی و ملاحظه به واکسیناسیون تاکید کرد و افزود: در جاری حاضر ۳۳ فرد مبتلا تحت تأثیر بیماری عروق کرونر در وضعیت وخیم گزارش شده و ۳۷ فرد مبتلا نیز در بخش مراقبت های ویژه به بیمارستان منتقل شدند.

محرابیان همراه خود ردیابی به سوئیچ هشت فرد مبتلا جدید در لحظه به این بخش، تصریح کرد: ۴۵۰ وسط و پایگاه واکسیناسیون در استان گیلان کنار هم قرار دادن حاضر شرکت ها واکسیناسیون به ساکنان گیلانی هستند.