پاسخ استیلی به پیشنهاد منصفانه جانباز


به مشاوره فانئوس،

حمید استلی در خصوص آمادگی کارکنان سراسری برای جام جهانی ذکر شد: دوستان صحبت کردند. پرو اگر به قطر برگردد اردیبهشت ماه همراه خود ما ورزشی خواهد کرد. این کارکنان منصفانه اردو و منصفانه ورزشی در اسپانیا دارد. نیوزلند نیز همراه خود این دو کارکنان فوق العاده به فینال نزدیک است. سنگال علاوه بر این قول داده بود کدام ممکن است مذاکرات باقی مانده را پس اجتناب کرده اند قرعه کشی انجام دهد.

وی در ذکر شد و گو همراه خود این سیستم نوروزی فوتبال دانستن درباره کارکنان هایی کدام ممکن است {دوست دارد} ایران در جام جهانی در یک واحد گروه قرار بگیرد، ذکر شد: هر ۳۲ کارکنان قادر مطلق هستند با این حال می توانیم پرتغال را اجتناب کرده اند کارکنان اول محدوده کنیم و آمریکا را هم اجتناب کرده اند بین کارکنان ها محدوده کنیم. طرف. دو.” اجتناب کرده اند سمت چهارم، سه کارکنان حاضر در مرحله مقدماتی منصفانه کارکنان آفریقایی خواهند بود.

سرپرست کارکنان سراسری در {پاسخ به} بهتاش فریبا کدام ممکن است ادعا کرده کارکنان های قدرتمندی را برای دیدارهای تدارکاتی محدوده می تنبل، ذکر شد: قطعا خیلی ضروری است. اسکوچیچ علاوه بر این معتقد است کدام ممکن است باید ورزشی های سختی انجام دهیم به همان اندازه عوامل نقطه ضعف شخصی را پیدا کنیم.

انتهای پیام/