پاسخ حقوقی معاونت رئیس جمهور به تنظیمات کنکور چه تصمیمی ممکن است داشته باشد؟


خبرگزاری فارس – اداره آموزش و پرورش: کرونا هر دو ۹، چه بیماری باشد چه نباشد؛ قابل دستیابی است مدارس باز باشند هر دو نباشند، با این حال «امتحان درگاه» ادامه دارد برقرار است. این روایت کنکور است و تمام تنظیمات تحمیل شده در آن ادامه دارد نتوانسته اجتناب کرده اند انواع داوطلبانی کدام ممکن است برای حرکت اجتناب کرده اند سد کنکور بعدی امتحان شده می کنند بکاهد.

دغدغه کنکور ۹ تنها به سال کنکور برمی گردد، اما علاوه بر این به سال های در گذشته هم کار به جایی رسید کدام ممکن است او وارد دبستان شد {و همه} این اتفاقات مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت. تنظیمات در کنکور و بر همین مقدمه در اول شهریور ۱۳۹۲ تصمیمی برای رفع این اشکال حاضر کردم.

تغییراتی کدام ممکن است علیرغم همه اقدامات خوشایند {انجام شده} نتوانست اجتناب کرده اند انواع بازمانده های کنکور بکاهد و شاید این دلیل است بود کدام ممکن است شورای برتر انقلاب باکلاس انتخاب به حق ورود به این مصوبه و سرانجام ماده واحده «پوشش ها» گرفت. و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش «نامزدها آموزش برتر (پس اجتناب کرده اند متوسطه)» در هشتاد و چهل و سومین مونتاژ شورای برتر انقلاب باکلاس در گذشته تاریخی ۱۵ تیر ۱۴۰۰ تصویب و در ۵ مرداد ماه ابلاغ شد.

در بخشی اجتناب کرده اند این ماده واحده آمده است: «نمره کل خوب آزمون، معمولی موزون نمرات متوازن دروس تخصصی در هر گروه آزمایشی است، این آزمون برای پذیرش در سال تحصیلی ۱۴۰۲ {دو بار} در سال گرفته تبدیل می شود. و بعد اجتناب کرده اند آن و نمره کمتر از به همان اندازه دو سال و ساده برای مشابه گروه آزمایشی متقاضی اصلی است.

پذیرش برای غیر نامزدها صرفا بر مقدمه داده ها تحصیلی و تاییدیه های شورای سنجش و پذیرش دانشمند انجام تبدیل می شود. پذیرش در منطقه پرتقاضا زیست شناسی بر مقدمه نمره کل آخرین حاصل اجتناب کرده اند مجموع نمره کل آزمون داده شده و مجموع نمره داده ها تحصیلی است.

سهم نمره کل داده ها تحصیلی برای قبولی در سال تحصیلی ۱۴۰۱ همراه خود ملاحظه به داده ها تحصیلی فعلی و مرتبط ۴۰ سهم همراه خود تأثیر سازنده و برای قبولی اجتناب کرده اند سال تحصیلی ۱۴۰۲ به بعد سهم نمره کل است. داده ها تحصیلی همراه خود ملاحظه به داده ها تحصیلی حال و مربوطه، ۶۰% همراه خود تاثیر تایید شده بر نمره عمومی آخرین و ۴۰% بقیه سهم آزمون انتخابی {خواهد بود}.

* مخالفت همراه خود ۱۱ ماده همراه خود مصوبه شورای برتر انقلاب باکلاس

مصوبه شورای برتر انقلاب باکلاس کدام ممکن است به مشاوره مسئولان این شورا تصویب شد، پس اجتناب کرده اند کش و قوس های فراوان همراه خود مخالفت های فراوانی مواجه شد. یکی اجتناب کرده اند این ایرادات شفافیت و عدالت بود. رئیس این نهاد در نامه ای خطاب به رئیس جمهور و رئیس مجلس در گذشته تاریخی ۳۰ مهر ۱۴۰۰، ۱۱ ایراد را به مصوبه شورای برتر انقلاب باکلاس توصیه شده کرد.

۱. امتحانات آخرین سال دوازدهم قابلیت تجزیه و تحلیل داوطلبان را ندارد.

۲. داده ها تحصیلی غیرقابل اعتقاد هستند و همراه خود ملاحظه به تاثیر “مستقیم” به همان اندازه چه حد این داده ها دارای ایرادات غیر قابل رفع آماری و ریاضی هستند.

۳. این مصوبه عطف به ماسبق است. در سال ۱۴۰۲ متنوع اجتناب کرده اند داوطلبان گمشده سابقه تحصیلی بوده و داده ها تحصیلی داوطلبان ناتمام است.

۴. این مصوبه برای افراد اشکال تحمیل می تنبل. تهیه، پایان دادن هر دو اصلاح داده ها تحصیلی جدید، بار پولی سنگینی را بر دوش فقرای ملت وارد می تنبل.

۵. این مصوبه فشار پولی بر خانوار ها را بدتر کردن می تنبل و افزایش ورود به پولی مشمولان آموزش و پرورش را {تضمین می کند}.

۶. این لایحه باعث افزایش رقبا و اضطراب در سال قبلی و افزایش شهریه مدارس و مؤسسات آموزشی غیردولتی تبدیل می شود.

۷. آن یک است انتخاب ارتجاعی است و در نتیجه عدم کنجکاوی دانشجویان به دروس باکلاس و نظری تبدیل می شود.

۸. بداخلاقی و غیر صادقانه ورود داوطلبان {به رشته} های تحصیلی فوق العاده تهاجمی را اجتناب ناپذیر می تنبل.

۹. این انتخاب باعث افزایش حس سوراخ طبقاتی در نزد مردمان ممکن است.

۱۰. بروز مشکلات نژادی اجتناب کرده اند تبعات این مصوبه {خواهد بود}.

۱۱. یکی اجتناب کرده اند نتایج این انتخاب بردن تدریجی داوطلبان مناطق محروم در دانشکده های دولتی است.

* شورای برتر انقلاب باکلاس: مصوبه معادن برای گروه سنجش اجباری الاجرا است

همراه خود وجود ایراداتی کدام ممکن است به مصوبه شورای برتر انقلاب باکلاس وارد شد، این شورا در نیمه دی ماه ۱۴۰۰ ادعا کرد کدام ممکن است این انتخاب برای گروه سنجش اجباری الاجرا است.

سعید رضا عاملی دبیر شورای برتر انقلاب باکلاس در نشست همراه خود خبرنگاران در خصوص مصوبات کنکور ۱۷ آذر ۱۳۹۳ ذکر شد: اجتناب کرده اند طریق نظام حقوقی ملت پیگیری تبدیل می شود.

ده روز بعد، در ۲۷ دسمبر، احمد توکلی، رئیس شفافیت و عدالت طی نامه ای به رئیس جمهور شکایت کرد و نوشت: این کیست، همراه خود نامه شماره ۷۱۲-۱۰۰-د مورخ ۲۶ مهر ۱۴۰۰ ارائه می دهیم اطلاع می دهم. جناب برتر همراه خود نامه شماره ۸۱۰۰۵ مورخ ۸ مهر ۱۴۰۰ اصل {تجدید نظر} دادید و همچنان اصلی است. با این حال دبیر شورای برتر انقلاب باکلاس بر اجرای آن اصرار دارد.

مانترا جنابعالی در انتخابات کشتی همراه خود فساد، رعایت عدالت، جلوگیری اجتناب کرده اند رانت خواری و تخصص گرایی بود و برای اصلاح انتخاب ها فوق الذکر اقدامات عاجل به پایان رسید.

علیرغم ایرادات وارده به مصوبه شورای برتر انقلاب باکلاس، دبیرخانه شورا در پنجم دی ماه ۱۴۰۰ ادعا کرد: مصوبه ماده واحده «پوشش‌ها و ضوابط ترتیب ارزشیابی و پذیرش نامزدها آموزش برتر». . قطعا اجتناب کرده اند سال ۱۴۰۲ آموزش و پرورش اجرا تبدیل می شود و گروه سنجش در ملت همراه خود جدیت زیرساخت های اجباری برای اجرای این مصوبه را می دهد.

* پیام های بسیاری برای رفع اشکال شورای برتر انقلاب باکلاس

دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به دبیر شورای برتر انقلاب باکلاس در ۸ دی ماه اجتناب کرده اند وی خواست به همان اندازه به اصل رئیس جمهور مبنی بر تجزیه و تحلیل گزارش دیده بان دانستن درباره مصوبه فعلی این شورا برای عجله پاسخ دهد.

{در این} نامه آمده است: «همراه خود احترام و همراه خود ملاحظه به نامه دکتر احمد توکلی به رئیس جمهوری در ۲۷ مهر ۱۴۰۰ و اصل رئیس جمهور به شورای برتر انقلاب باکلاس در گذشته تاریخی ۲۹ مهر ۱۴۰۰» مبنی بر لغو هر دو اصلاح جاده مشی. . و ضوابط ترتیب تقویم و پذیرش نامزدها آموزش برتر و علاوه بر این کشتی نامه مؤید این موضوع خطاب به رئیس جمهور در گذشته تاریخی ۲۷ آذر ۱۴۰۰ و ترتیب مجدد رئیس جمهور به شورای برتر انقلاب باکلاس ۲۹ آذر ۱۴۰۰ برای تصور گزارش نظارت به ایرادات یازده مراجعه فرمایید. شفافیت و نظارت بر عدالت مشاوره تبدیل می شود این انتخاب باعث افزایش سوراخ بین فقیر و غنی تبدیل می شود، عدالت آموزشی را اصولاً تضعیف می تنبل، قطعا ارزش آن را دارد متون مذهبی و باکلاس در مدارس متوسطه را کاهش می دهد و در نتیجه غیر صادقانه در عمق و پیامدهای اجتماعی و امنیتی آن تبدیل می شود. «…برگردید، عاجل پاسخ دهید به همان اندازه مردمان شریف ایران را آگاه کنید و ترس ها را آرام کنید».

پاسخ معاونت حقوقی رئیس جمهور به مصوبه شورای برتر انقلاب باکلاس

در همین جا ماجرای مصوبه شورای برتر انقلاب باکلاس به نوک نرسید و این است بار اتفاق جدیدی افتاد و افراد اینکه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیرون ملاحظه به نامه نگاری ها و ایراداتی به فینال مصوبه شورای برتر انقلاب باکلاس، تعارض بین وضع دو قوانین.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری معاونت حقوقی رئیس جمهور را در خصوص تعارض برخی اجتناب کرده اند چرخ دنده قوانین سنجش و پذیرش دانشمند در دانشکده ها و امکانات آموزش برتر مصوب ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ همراه خود مفاد مصوبه ۸۴۳ مورخ ۱۳۹۲ به معاون حقوقی رئیس جمهور اصل داد. تدوین ضوابط شورای برتر انقلاب باکلاس در گذشته تاریخی ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ برای کنترل ارزشیابی و پذیرش نامزدها آموزش برتر گفتار.

معاون حقوقی رئیس جمهور در {پاسخ به} این نامه گفت: در سال ۱۳۹۲ قانونی با اشاره به نحوه ارزشیابی و پذیرش دانشمند در دانشکده ها و امکانات آموزشی ملت و به فرموده مقام معظم مدیریت در مواردی کدام ممکن است مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، تصویب شد. . قانونی کدام ممکن است شورای برتر انقلاب باکلاس صلاحیت ورود به آن است را ندارد، متعاقباً قوانین ارزشیابی و پذیرش «دانشمند در دانشکده ها و امکانات آموزشی ملت مصوب ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ معیار شکل است. “

این عدد در سوم بهمن ماه در خبرگزاری فارس ادعا شد و دو روز بعد در پنجم بهمن ماه ۱۴۰۰ شورای برتر انقلاب باکلاس تأثیر آخرین معدل یازدهم را در سال ۱۴۰۳ و دهم تصویب کرد. معدل در کنکور ۱۴۰۴ انجام تبدیل می شود.

اعضای شورای برتر انقلاب باکلاس {در این} مونتاژ تاکید کردند: مصوبه این شورا همراه خود مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص پوشش های ارزشیابی و پژوهش دانشجویی هیچ مغایرتی ندارد و این است انتخاب ها تقویت می کند این مصوبه است. یکدیگر. این در حالی است کدام ممکن است شورای برتر اجتناب کرده اند سال ۸۸ مصوباتی برای کنکور داشته است.

* ۹۰ سهم نمایندگان خواهان تصویب مجلس نمایندگان هستند

به همان اندازه ۸ اسفند بیش اجتناب کرده اند ۹۰ سهم نمایندگان مجلس در نامه ای به فرماندهان قوا در خصوص تصویب فعلی کنکور ادعا کردند کدام ممکن است مجلس شورای اسلامی سنجش و پذیرش دانشمند در ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ را تصویب کرده است. و نحوه تعیین مقدار، پذیرش، میزان و نحوه تاثیر ورود معدل در شورای برتر انقلاب باکلاس {در این} خصوص بر مقدمه نامه معاونت حقوقی رئیس جمهور قانونگذاری شده است.

* نامه نماینده قانونی در ۲۵ اسفند ماه مبنی بر تایید مجدد اجرای تصمیم مجلس نمایندگان.

اجباری به اشاره کردن است معاونت حقوقی رئیس جمهور در نامه ای مورخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ تأیید کرد کدام ممکن است «ادای احترام به نامه مورخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۲ در خصوص تبصره مصوبه شورای برتر انقلاب باکلاس {در این} خصوص. پایان دادن شود. و اصلاح چرخ دنده جاده مشی ها و مقررات ساماندهی تعیین مقدار و پذیرش نامزدها آموزش برتر (پس اجتناب کرده اند نوک فاصله متوسطه) مصوب پنجم بهمن ماه ۱۴۰۰ ادعا می دارد: طبق تذکر مصوب ۱۱ دی ماه ۱۴۰۰: برترین پوشش محسوب تبدیل می شود. مرجع تقلید در چارچوب پوشش های عمومی نظام و مجلس شورای اسلامی شناخته شده به عنوان مرجع قانونگذاری در سال ۱۳۹۲ نحوه ارزشیابی و پذیرش دانشمند در دانشکده ها و امکانات آموزشی در ملت و طبق تذکر مقام معظم مدیریت در مواردی کدام ممکن است شورا است شورای اسلامی مصوبه ای صادر کرد، شورای برتر انقلاب باکلاس حق ورود به آن است را ندارد، متعاقباً قوانین ارزشیابی و پذیرش دانشمند در دانشکده ها و امکانات آموزشی ملت کدام ممکن است در گذشته تاریخی ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ به تصویب رسید. اصلاحات بعدی معمول شکل است.

بر این مقدمه، پروژه اختلاف مطروحه اجتناب کرده اند سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص قوانین سنجش و پذیرش دانشمند در دانشکده ها و امکانات آموزشی مصوب ۱۳۹۲ و تصویب مونتاژ شماره ۸۴۳ مورخ ۲۴ تیر ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی. شورای انقلاب باکلاس و اصلاح آن روشن است و ایده مذکور مسبوق به مصوبه مجلس است و در عین جاری شورای برتر انقلاب باکلاس مرجع برتر انتخاب گیری در چارچوب پوشش های عمومی نظام است. و ورود آن چنین جزئیاتی همراه خود مأموریت شورای برتر انقلاب باکلاس مغایرت دارد.

علاوه بر این بر مقدمه بند ۱۴ پوشش های عمومی نظام، قانونگذاری در کار شورای برتر باید صلاحیت ذاتی مجلس شورای اسلامی را در تذکر بگیرد.

به گزارش فارس، همراه خود ملاحظه به این پیام آخر کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند همه انتخاب ها حال، باید دید پروژه شورای برتر انقلاب باکلاس چیست و خواه یا نه شورای برتر انقلاب باکلاس اجرایی تبدیل می شود هر دو خیر. .

انتهای پیام/