پاسخ گروه لیگ به زمان دیدار پرسپولیس و پیکان


به گزارش وانانیوز، 

سهیل مهدی در پاسخ به این سئوال کدام ممکن است دلیل برای محدوده ساعت ۲۰:۴۰ برای دیدار خدمه‌های پرسپولیس و پیکان در هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال همراه خود ملاحظه به اتمام ماه مبارک رمضان چیست؟ تصدیق شد: واقعیت اینجا است هر ساعتی کدام ممکن است محدوده کنیم، برخی اجتناب کرده اند دوستان ایراد می‌گیرند.  

وی یکپارچه داد: ساعت تفریحی‌ها را بر این مقدمه محدوده می‌کنیم کدام ممکن است بیشترین انواع هواداران بتوانند رقبا‌ها را دنبال کنند. اجتناب کرده اند سویی تولید دیگری به گرمای هوا هم نزدیک می شویم و استادیوم‌هایی معادل آزادی نماد دادند قابلیت برگزاری زیر آفتاب همراه خود حضور هواداران را دارند و اجتناب کرده اند این شانس استفاده می‌کنیم.

در کنترل برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران تاکید کرد: مسابقات را ساعت ۱۶ برگزار می‌کردیم عده‌ای گلایه داشتند کدام ممکن است {نمی توانند} {در این} ساعت تفریحی را تماشا کنند، الان هم کدام ممکن است به این ساعت موکول شده بازهم گروهی تولید دیگری نظرهایی دارند. از طریق هر ساعتی کدام ممکن است باشد برای گروهی صحیح است و شاید برای گروهی تولید دیگری ۹.

وی یکپارچه داد: هفته‌های پایانی اجتناب کرده اند جاذبه خاصی برخوردار است و تمام امتحان شده ممکن است و همکارانم اینجا است کدام ممکن است بیشترین انواع هواداران فوتبال بتوانند این مسابقات را به شکلی جذاب دنبال کرده و تماشا کنند.