پدر/ کیفرخواست متهم در پرونده یک نوجوان
رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه در دیدار با خانواده این نوجوان ۱۶ ساله تاکید کردیم که این پرونده را با حساسیت ویژه پیگیری خواهیم کرد، افزود: احقاق حقوق خانواده متوفی و ​​قاطع، قانونی است. و مجازات بازدارنده عاملان این حادثه تلخ هدف و اولویت ما در دستگاه قضایی استان است.