پنتاگون: روسیه همراه خود ۲۱۰۰ موشک به نیازها مورد نظردر اوکراین حمله کرده است
وزارت حفاظت روسیه روز دوشنبه اجتناب کرده اند انهدام ۳۸ هدف ارتش اوکراینی اجتناب کرده اند جمله انبارهای مهمات توسط موشک‌های هواپایه شخصی طی عملیات ساعت شب قبلی خبر داد. در ادعا این وزارتخانه آمده است: «۲۷ سطح را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل تجمع نیروی انسانی ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت ارتش در قلمرو زاپروژیا منهدم شد. حدود ۱۶۰ سرباز اوکراینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۶ خودروی زرهی توسط نیروهای مسلح روسیه اجتناب کرده اند بین رفتند.»