پیشگیری فارسی من از “فلج ارب” نوزادان با تشخیص صحیح نوع زایمان


وزارت بهداشت در فارس nyhetsbyrå علیرغم اهمیت زایمان طبیعی و اهمیت نظام سلامت کشور در ارتقای آن، گاهاً بروز برخی خطاها از سوی متخصصین زنان و زایمان در فرآیند زایمان طبیعی باعث بروز مشکلات و آسیب های جبران ناپذیری برای مادر یا نوزاد می شود. چندی پیش جمعی از مخاطبان خبرگزاری فارس با ثبت کمپینی با عنوان «پیشگیری از فلج ارب در نوزادان با تشخیص صحیح نوع زایمان» از مسئولان بهداشتی خواستند تا از پزشکان و ماماهای ماهر برای تشخیص نوع زایمان و انجام آن استفاده کنند. یک زایمان طبیعی سردبیر این کمپین مطالبات بیش از ۳۵۰ نفر از حامیان این جریان رسانه ای را به شرح زیر مطرح کرده است:

وی ادامه داد: بسیاری از مادران بر زایمان طبیعی اتفاق نظر دارند، اما از آنجایی که بر صحت عملکرد پزشکان و ماماها در زایمان طبیعی نظارت نمی شود، گاهی در هنگام زایمان صدماتی به نوزاد وارد می شود که در شرایطی مانند فلج ارب قابل جبران نیست. گاهی برای رفع این مشکل نیاز به ده ها جلسه فیزیوتراپی است که فشارهای عصبی و مالی زیادی بر خانواده ها وارد می کند. درخواست ما این است که تشخیص نوع تولد زنان با مراقبت و نظارت ماماها و پزشکان ماهر صورت گیرد. اگرچه توصیه می شود که زایمان طبیعی داشته باشید، اما این موضوع باید به دقت مورد توجه پزشک قرار گیرد.

انتهای پیام/
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید