چراغ بی تجربه برانوند برای ادای احترام به پرسپولیس


به آموزش داده شده است فانئوس،

علیرضا بیرانوند دروازه بان گروه سراسری پرتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوفه اظهار داشت: به معنای واقعی کلمه هستند باقی مانده است برای بلند مدت ام تصمیمی نگرفته ام. هیچکس اجتناب کرده اند پرسپولیس همراه خود ممکن است تصمیم نگرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکره ای صورت نگرفت. آرزوی هر بازیکنی ورزشی در پرسپولیس است، ویژه به ویژه ممکن است کدام ممکن است همه وقت این گروه را اجتناب کرده اند صمیم روده ها واقعاً دوست داشتم.

وی یکپارچه داد: الان ۲-۳ سریع در اروپا دارم. ممکن است هم همراه خود یکی اجتناب کرده اند آنها جلساتی داشتم. ممکن است قادر نیستم ریسک کنم باید اصولاً مراجعه به کنم. ممکن است نباید چشمانم را ببندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود گروه های اتحادیه اروپا قرارداد ببندم. ممکن است نیازی ندارم تخفیف کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد بگویم خدای ممکن است شرایط چیست؟ پرسپولیس با این حال اگر سریع بدهد میل ممکن است اینجا است کدام ممکن است همراه خود این گروه قرارداد ببندم.

بیرانوند در طولانی مدت اظهار داشت: سال جام جهانی برای ممکن است فوق العاده حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آموزش داده شده است اسکوچیچ باید جایی باشد کدام ممکن است بتوانم در آن بی نقص ورزشی کنم. امیدوارم اتفاقات خوبی بیفتد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهتر از انتخاب را برای یکپارچه فوتبال در سال بلند مدت بگیرم. قرارداد قرضی ممکن است همراه خود بواویستا در طولانی مدت فصل به بالا می رسد با این حال همراه خود آنتورپ قرارداد ۲ ساله دارم. بعد از همه سال دوم هماهنگی است.