چهار سناریو برای آینده دلار/حسینی: کاهش نرخ دلار تا ۱۵ هزار تومان غیرعادی نیست.
قبل از این من سه سناریو برای نرخ ارز داشتم. بازگشت به برجام، توافق موقت و شکست مذاکرات. حال به نظر می رسد باید سناریوی چهارم را در نظر گرفت. ادامه وضع موجود است. مهم ترین متغیر ما JARJAM است و همه متغیرهایی که در مورد آن بحث شده نقشی به عنوان الگو ندارند.