چهره ۲۹ نیروی کار حاضر در جام جهانی خاص شد + عکس


به آموزش داده شده است فانئوس،

همراه خود صعود مکزیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا انواع نیروی کار های نمایندگی کننده در جام جهانی فوتبال به ۲۹ نیروی کار رسید. مکزیک همراه خود ۲۸ امتیاز دوم شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند کانادا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا همراه خود ۲۵ امتیاز اجتناب کرده اند جهان کونکاکاف در کلاس سوم قرار گرفتند.

اسامی نیروی کار های برگزیده شده به رئوس مطالب زیر است:

۱-قطر

۲- آلمان

۳-دانمارک

۴- برزیل

۵- فرانسه

۶. بلژیک

۷- کرواسی

۸- اسپانیا

۹- صربستان

۱۰. پادشاهی متحد

۱۱- سوئیس

۱۲-هلند

۱۳-آرژانتین

۱۴. نیروی کار سراسری ایران

۱۵. کره جنوبی

۱۶- ژاپن

۱۷- عربستان سعودی

۱۸- اکوادور

۱۹-اروگوئه

۲۰- کانادا

۲۱-مطالعه

۲۲- سنگال

۲۳- پرتغال

۲۴-لهستان

۲۵-تونس

۲- مراکش

۲۷- کامرون

۲۸- مکزیک

۲۹- آمریکا

چهره 29 تیم حاضر در جام جهانی مشخص شد / عکس