چه عواملی بر لمس پروتز سینه تأثیر می گذارد؟ زندگی ایده آل لیپوماتیک | ائتلاف


عوامل زیادی از جمله ضخامت بافت سینه ، نوع پروتز و دقت بیمار در تشخیص این مورد م influثر است. هیچ عملی نمی تواند تضمین کند که بیمار پس از عمل به هیچ وجه پروتز را لمس نمی کند. بنابراین ، اگر فردی با انجام عمل جراحی پروتز موافقت کرد ، باید احتمال لمس پروتز را در قسمت هایی از بدن در نظر بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید