کالا بلیت ورزشی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنان اجتناب کرده اند روز دوشنبه
ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنان در دیدار باقی مانده مرحله باقی مانده مقدماتی جام جهانی روز سه شنبه در مشهد به مصاف یکدیگر خواهند سر خورد. این دیدار همراه خود حضور تماشاگران برگزار تبدیل می شود.