کاهش کدورت چشمه کوهرنگ تا ۴۸ ساعت آینده


حسین برزگر امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در شهرکرد اظهار کرد: از شب گذشته تاکنون ۶ حلقه چاه کشاورزی با رضایت کشاورزان مورد بهره برداری قرار گرفته که ۱۳۰ لیتر در ثانیه آب را تامین می کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه این چاه ها تنها ۴۸ ساعت در دسترس است افزود: ۲ حلقه از چاه های مورد استفاده در مهدیه، یک حلقه چاه در میدان مایو و تره بار و ۳ حلقه چاه در تهلیجان قرار دارد.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود تا ۴۸ ساعت آینده از کدورت آب چشمه کوهرنگ کاسته شود شب گذشته کدورت آب کمتر از قبل بود.

انتهای پیام/۶۸۰۳۶
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید