کتاب مکان آشکار تبدیل می شود – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «مکان» نوشته عریفه لک ​​به روایت پیام دیکاری کارگردان، بازیگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدرس توسط انتشارات نوین کتاب اجتناب کرده اند پنجشنبه ۲۵ فروردین ماه چاپ شده تبدیل می شود.

«کجایی» مجموعه شعری همراه خود محتوای عاشقانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاه اعتراضی است کدام ممکن است همراه خود این شعر می توان به آن است ردیابی کرد، مثلاً: «قادر نیستم این ساعت شنی را بچرخانم به همان اندازه به آغوشم برگردی؟» این تأثیر همراه خود ملاحظه به فعلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای شعرهای او توسط بهنام کلابخش آهنگساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوازنده بازسازی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید طراحی جلد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفحات مدل فیزیکی توسط اردشیر رستمی بازیگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویرگر {انجام شده} است.

مراسم آشکار اجتناب کرده اند این کتاب در کافه ناشنوایان واقع در حیاط پشتی کتاب تهران برگزار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا از لک، دیکردی، رستمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلابخش، گروهی اجتناب کرده اند هنرمندان گوینده را انتخاب کنید و انتخاب کنید صداپیشگان نیز همراه خود نوین بوک جویا همکاری داشته اند. تخلیه. حاضر {در این} مهمانی

عرفه لک ​​نویسنده، شاعر، معلم خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازیگر تئاتر است. او به همان اندازه به بلافاصله در حاضر‌های «تکه‌های با کیفیت صنعتی سرب» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «کسی ما را بیدار نمی‌تدریجی»، مجموعه «گند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲» را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب «درآمدی بر دردهای روزهای ناآشنا» ورزشی کرده است. علاوه بر این توسط ایشان کشتی شده است. پیش اجتناب کرده اند این کتاب صوتی «فینال خانم» نوشته نادیا مراد عرفه نویسنده در کتاب مصور جدید برای شما ممکن است روایت شده بود.

کتاب صوتی ۱ ساعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ربع ساعت ای «کاغایی» به گویندگی پیام دکردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آهنگسازی بهنام کلابخش چاپ شده شد. علاوه بر این مدل ۶۸ صفحه ای کتاب نوشته اردشیر رستمی در بسته بندی فیزیکی فعلی است.

آشکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید امضای کتاب کجایی روز پنجشنبه ۲۵ فروردین ساعت ۱۸ برگزار تبدیل می شود.