کدام ملت فوری ترین قطار شهری جهان را دارد؟


به گزارش گروه رسانه های تولید دیگری خبرگزاری فارس، سرعت یکی اجتناب کرده اند شاخص های مهم حرکت قطارهای شهری در سیاره است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای مختلف هر بار اجتناب کرده اند سرعت بالای مترو افشا می کنند کدام ممکن است از برخی از معانی {به یکدیگر} منعکس می شد هر دو یکی تولید دیگری. این داستان با این حال در سال ۲۰۱۱ همراه خود شوکی تلخ به بالا رسید. قطارهای فوری السیر چین در آن نقطه ترجیح بودند، با این حال پس اجتناب کرده اند ۲ حادثه کدام ممکن است در سال ۲۰۱۱ در نتیجه کشته شدن ۴۰ نفر شد، سرعت ناوگان قطارهای فوری السیر چین مختصر به ۳۰۰ کیلومتر در ساعت محدود شد. جذاب است بدانید بیشترین رکورد سرعت قطارهای شهری توسط دست فرانسوی هاست. آنها سرعت خارق العاده ۵۷۵ کیلومتر در ساعت را {در این} قلمرو گزارش کردند.

تأمین: روزنامه جام جم

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول سریع دهید