کشف جسد مفقود شده در سیل پس از ۲۴ روز
فرماندار شهرستان کهرنگ: جسد «ستاره رشیدی» عشایر این منطقه که در سیل اخیر مفقود شده بود توسط کارشناسان و مسئولان عملیات لایروبی و احیای سدهای جهاد کشاورزی پیدا شد. قنات ها در شهر