کلاهبرداری ۵ میلیارد تومانی از طریق سایت دیوار / متهم: به دلیل ضرر زیاد در سایت های قمار کلاهبرداری کردم.
متهم در تحقیقات پلیسی صراحتاً به جرم خود اعتراف کرد و اذعان داشت که از طریق اینستاگرام از سایت‌های شرط‌بندی و قمار مطلع شده و به دلیل باخت زیاد؛ من از طریق مانورهای متقلبانه به کسب درآمد متوسل شدم و با فروش و اجاره یک سوئیت خالی به چند نفر و همچنین ادعای تجارت برنج، از شکات کلاهبرداری کردم.