کلیه مدارس ایلام در نوبت بعدازظهر تعطیل است


خبرگزاری فارس ظهر همانطور که صحبت می کنیم اجتناب کرده اند ایلام گزارش داد، همراه خود ملاحظه به بدتر کردن پدیده کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار، همراه خود اصل حسن بهرامونیا استاندار ایلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست گروه مدیریت فاجعه در مدارس تسبیح تمامی مدارس به رویداد در زمان حال تعطیل شد. بعد اجتناب کرده اند ظهر یکشنبه ۱۱ آوریل ۱۴۰۱.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول سریع دهید