کمبود زمین در طرح ملی مسکن را با زمین دولتی جبران می کنیم – خبرگزاری مهر ایران و جهانسید محمدرضا سیدالنگی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اولویت دولت سیزدهم ساخت مسکن با کمترین هزینه ممکن برای مردم است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان افزود: مسائل مسکن، هماهنگی بین نهادی و تسریع در اجرای شعار دولت سیزدهم مبنی بر تولید چهار میلیون واحد مسکونی ملی در شورای مسکن گلستان مطرح شد.

وی ادامه داد: سهم استان گلستان از مسکن ملی ۹۴ هزار واحد است که با همکاری نهادهای مختلف کار می کنیم. لازم است برای داشتن مسکن عمومی

سیدلنگی وی افزود: در استان های شمالی با توجه به حاصلخیزی خاک، تامین زمین مورد نیاز مسکن ملی یکی از مهم ترین مشکلات این بخش است و تلاش کردیم با بارگذاری بیشتر زمین ها، این مشکل را برطرف کنیم. زمین بخش عمومی را به دست آورده و از آن استفاده کنید.