کنفرانس وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام در سنندج برگزار شد – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل ادیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاهب گروه فروش اسلامی جمعه عصر در کنفرانس وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام کدام ممکن است همراه خود حضور بانوان مبلغ در سالن کلاس ها فروش اسلامی استان کردستان برگزار شد، اظهار کرد: در بحث وحدت متأسفانه افکار‌ها در تعدادی از وقت فعلی مشغول امتیازات کودک نوپا است.

حجت‌الاسلام محمدتقی سیفایی افزود: زن مسلمان بلافاصله مدعی پیش‌روترین مانکن تأثیرگذاری زن است، آن‌هم در گروه‌ای کدام ممکن است زن در آن گروه خشمگین به گور می‌شد، اکنون این زنانه مدعی، پرانرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثرگذار است.

مدیرکل ادیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاهب گروه فروش اسلامی گفت: زن هیچ فرقی اجتناب کرده اند تذکر خوب ارزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت همراه خود شخص ندارد اما علاوه بر این خانمها بلافاصله اگر مأموریت شخصی را آنچه کدام ممکن است هست بدانند عصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز شخصی را در راه نهادینه کردن این موضوع می‌گذارند.

حجت‌الاسلام سیفایی ادعا کرد: الگوهای قرآنی کدام ممکن است برای دختران مطرح شده اجتناب کرده اند جمله «آسیه، مریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هاجر» را باید بشناسیم، تأثیرگذاری اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت هویت مؤمنانه را درک کنیم به همان اندازه به لطف خدا به غایت بی نظیر برسیم.

وی افزود: خواهرانی در جبهه مسجدالاقصی هستند کدام ممکن است رژیم اشغالگر ورودشان را مسجدالاقصی ممنوع کرده است. حجت الاسلام والمسلمین سیفایی تصریح کرد: این بانوان اجتناب کرده اند جبهه شخصی، نه همراه خود کارهای مردانه اما علاوه بر این همراه خود کارهای خانمها مختصر نیامدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود پختن شام، برگزاری گروه قرآن به امتحان شده پرداختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینان تا حدودی باعث بیداری غفلت زدگان جوامع اسلامی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود محافظت هویت زنانه، شخصی را وسط معرکه می‌اندازند آن هم در شرایط حال کدام ممکن است در برخی جوامع هر دو زن موقعیت اجتماعی ندارد هر دو اگر نقشی در اجتماع دارند، هویت دینی شخصی را اجتناب کرده اند بازو داده‌اند.

مدیرکل ادیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاهب گروه فروش اسلامی خاطر نماد کرد: متأسفانه مشکل فلسطین تغییر به کلیشه شده به گونه‌ای کدام ممکن است انگار حمام خون مؤمنان فلسطین بدون در نظر گرفتن.

وی افزود: اگر شخصی را وسط معرکه نبینیم مثل کسانی هستیم کدام ممکن است ایمان آوردند با این حال هجرت نکردند.

همایش وحدت و مقاومت در سنندج برگزار شد

حجت‌الاسلام سیفایی گفت: اینک در فلسطین همراه خود مردمان مظلوم با این حال مقتدر مواجه هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید به وعده خدا معتقد باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدانیم طبق وعده خدا فلسطین پیروز است.

وی همراه خود خاص اینکه وحدت مسلمانان شیعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنی نباید به خاطر هیچ مشکل‌ای متوقف را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند هم بپاشد، خاص کرد: بلافاصله خانمها جهان اسلام باید اجتناب کرده اند آبروی رسول اکرم (ص) را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه خانمها، حجاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید عفاف حفاظت کنند با این حال متأسفانه در سنت غربی‌ها اجتناب کرده اند خانمها به‌عنوان عالی کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزار استفاده کرده در حالی کدام ممکن است در ایران اسلامی هیچ تفاوتی در ساحت ایمانی بین خانم و مرد نیست.

حجت‌الاسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید المسلمین عبدالرضا پورذهبی مشاور ولی فقیه در کردستان نیز {در این} کنفرانس اظهار کرد: حتی وقتی مخاطبی ندارید خودتان تحقیق کنید چرا کدام ممکن است رسالت خطیر خواهید کرد شناخته شده به عنوان مبلغه دین فوق العاده ضروری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید اجتناب کرده اند درس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث غافل شوید به همان اندازه بتوانید حاضر دهنده خوبی باشید.

وی خاص کرد: تهذیب، تدریس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدریب (ممارست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش) سه پیشنهاد‌ای است کدام ممکن است پیش بینی می‌رود بانوان مبلغ در جهان تبلیغ آن را رعایت کنند.

وی افزود: تهذیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودسازی دستور را انتخاب کنید و انتخاب کنید لازمه طلبگی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کسی که} طلبه باشد با این حال متخلق را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاق ممکن نداشته باشد، باید {تجدید نظر} کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالب اخلاقی را یادآوری تدریجی.

مشاور ولی فقیه در استان کردستان همراه خود تأکید بر اینکه خانمها مبلغ در صورت تدریس، در بخش کاری شخصی انبساط خواهند کرد، خاص کرد: تدریس به تحقیق، پیش تحقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمادگی روانشناختی خواستن دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت این کار مدرس ورزیده‌تر احتمالاً وجود خواهد داشت.

حجت‌الاسلام پورذهبی اذعان کرد: مبلغ باید به امتیازات روز اشرافیت داشته باشد به همان اندازه همراه خود اعلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسلط تا حد زیادی تبلیغ تدریجی، چرا کدام ممکن است تبلیغ رسالت پیامبران را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبیای الهی است.

همایش وحدت و مقاومت در سنندج برگزار شد

وی همراه خود خاص اینکه خانمها مبلغ باید داشته‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالب درسی را بازگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش کنند، بازگشت به شد: معمولاً انسان مخاطبی برای تدریس نداشته با این حال می‌تواند برای شخصی مرور تدریجی چرا کدام ممکن است غفلت اجتناب کرده اند {این مهم}، باعث فراموشی می‌شود.

حجت‌الاسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید المسلمین پورذهبی در طولانی مدت سخنان شخصی جنایت رژیم صهیونیستی را محکوم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: امیدواریم رژیم صهیونیستی بدون در نظر گرفتن زودتر نابود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسطینیان پیروز میدان شوند.

مشاور ولی فقیه در استان کردستان موقعیت تبلیغ در وحدت اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروزی حق بر باطل را فوق العاده مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثرگذار خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: امیدواریم کدام ممکن است رژیم غاصب همراه خود لطف خداوند متعال منهدم شود.

حجت‌الاسلام احمد حاتمیان رئیس اداره فروش اسلامی شهرستان سنندج نیز {در این} کنفرانس کدام ممکن است همراه خود حضور ۱۲۰ نفر اجتناب کرده اند بانوان مبلغه شیعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهل عرف در سالن اجتماعات اداره‌کل فروش اسلامی استان کردستان برگزار شد، به اهمیت وحدت اسلامی همراه خود ملاحظه به هجمه دشمنان اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید فتنه غرور جهانی تیز کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار کرد: وحدت مسئله شکست دشمنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرور جهانی است.

وی ضمن ردیابی به اینکه روز قدس یادگار پدر مingسس جمهوری اسلامی ایران امام خمینی (ره) است، اظهار داشت: به تعبیر امام خمینی (ره) فلسطین پاره تن اسلام است، به همین دلیل بی‌اهمیت بودن نسبت به مشکل فلسطین تا حدودی پایین پا زدن به دین اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرمان‌های امام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب است.

همایش وحدت و مقاومت در سنندج برگزار شد

حجت‌الاسلام حاتمیان خاص کرد: دستور آزادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حریت کدام ممکن است جزو مبانی بی نظیر اسلام است باید در حمایت اجتناب کرده اند فلسطین مظلوم مورد ملاحظه قرار گیرد.

وی افزود: با بیرون شک لازمه حضور در این هدف، آسانسور وحدت اسلامی است کدام ممکن است باید در رأس هدف مسلمانان قرار گیرد.

شمس قریشی درک بخش علمیه خواهران دانشگاه خدیجه کبری نیز {در این} کنفرانس، اظهار کرد: گذشته تاریخی اسم پسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنانی را کدام ممکن است باعث دگردیسی در دوران‌های مختلف شده‌اند را گزارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله در روز قدس مردمان همراه خود حضور شخصی حماسه‌ساز شدند.

وی همراه خود تأکید بر اینکه همراه خود وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحاد در مراسم راهپیمایی روز قدس نمایندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند حقوق مسلمان حفاظت کردیم، خاص کرد: شیعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنی کردستان متحدانه فریاد انزجار شخصی را اجتناب کرده اند آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل غاصب به دنیا ادعا کردند.

درک بخش علمیه خواهران دانشگاه خدیجه کبری (س) سنندج بازگشت به شد: گاهی قابل دستیابی است باطل در یک واحد مکتب هر دو عالی قوم سیطره پیدا تدریجی به‌گونه‌ای کدام ممکن است حق را گم کنند پس بر ما واجب است کدام ممکن است حق را احیا کنیم.

قریشی ادعا کرد: معیار کار ما ساده باید قرآن مجید باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تأمل در قرآن ساده می‌توان حق را اجتناب کرده اند باطل تمییز داد.

وی همراه خود ادعا اینکه حفاظت اجتناب کرده اند مظلوم در آموزه‌های دینی فوق العاده مورد تأکید قرار گرفته است، اظهار کرد: خوی تجاوزگرانه اشغالگران به گونه‌ای است کدام ممکن است ددمنشانه حمله می‌کنند.

درک بخش علمیه خواهران دانشگاه خدیجه کبری (س) سنندج تصریح کرد: اجتناب کرده اند منظر دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر اساس ایده دین، گروه اسلامی پیکره واحدی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید در قبال یکدیگر بی‌تمایز باشیم.

وی همراه خود تأکید بر اینکه واژه غرور ۴۸ بار در قرآن کریم تکرار شده است، ادعا کرد: {کسی که} شیوع طلب، خودمحوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودبین است عالی مستکبر است.

همایش وحدت و مقاومت در سنندج برگزار شد

وی افزود: اجتناب کرده اند روزی کدام ممکن است شیطان اجتناب کرده اند فرمان خدا سرپیچی کرد، غرور نمود داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون کدام ممکن است غاصبین اسرائیل سردمدار غرور محسوب می‌شوند رسالت ما ایستادگی به سمت این غرور است.

قریشی همراه خود خاص اینکه سکوت به سمت جنایت تجاوزگران جایز نیست، اضافه کرد: رژیم غاصب صهیونیستی همراه خود حمایت غرور جهانی همانند عالی حیوان رام نشده به کودکان مظلوم فلسطینی حمله کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را به بیانیه سوگند خورده می‌رسانند، به همین دلیل نباید مسلمانان به سمت این اقدامات سکوت کنند.

این بانوی مبلغ کردستانی هر گونه ظلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتار را اقدامی لجباز را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند مظلومان فلسطین را واجب دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص کرد: محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور وحدت بهتر از فرآیند کشتی همراه خود غرور جهانی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید همه همراه خود هم {در این} راستا گام برداریم.

حلوائیان یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند بانوان مبلغ کردستانی نیز {در این} مراسم اظهار کرد: تنها راه مقابله همراه خود هجمه‌های دشمنان استقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت حجاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هویت است.

درک بخش علمیه خواهران ریحانه‌النبی سنندج اظهار داشت: خداوند به موسی (ع) می‌فرماید «ایام‌الله را به یاد بندگان خداوند بیاور» به همین دلیل ۲ استنباط {در این} مورد موجود است اول اینکه منظور اجتناب کرده اند روزهای خاص ایام خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزهای خاصی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید استنباط دوم منظور اجتناب کرده اند ایام‌الله روز قیامت تفسیر می‌شود.

وی عنوان کرد: این آیات در سر کشتی در برابر این جریان کفر نازل می‌شود به همین دلیل خداوند متعال بنده را رها نکرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدایت الهی برای ادغام کردن جاری بندگان می‌شود.

حلواییان توسل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمسک به استقامت را عاملی در کشتی همراه خود غرور جهانی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: باید همراه خود استقامت سختی‌ها را پایین بالا گذاشت.

همایش وحدت و مقاومت در سنندج برگزار شد

در محیط برگزاری کنفرانس غول پیکر «وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام» مدعوین کنفرانس ضمن ابراز انزجار اجتناب کرده اند رژیم غاصب اسرائیل همراه خود امضای طومار ضد غرور حمایت شخصی را اجتناب کرده اند مردمان مظلوم فلسطین ادعا کردند.