گروکشی بین دونده المپیک و فدراسیون دوچرخه سواری؟


محمود وفایی گفتراه می رویم به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، سعید صفرزاده از سال گذشته تاکنون ۳۰ میلیون تومان از سوی فدراسیون دوچرخه سواری به او پرداخت نکرده است. به عنوان قرض در اختیار اوست که باید آن را به اتحادیه تحویل دهد. با تمام این شرایط چک او در آینده آماده و با این سوارکار تسویه خواهد شد.

وی در خصوص نظرش مبنی بر اینکه این پول توسط کمیته واریز شده و اتحادیه پرداخت نکرده است، گفت: اگر واریز شده اتحادیه هم پرداخت می کند و تا جایی که می دانم هنوز واریز نشده است. البته این مبلغ زیاد نیست و نسبت به دوچرخه ای که حدود ۲۰۰ میلیون تومان قیمت دارد و موجود است، ناچیز است.

سخنگوی فدراسیون دوچرخه سواری با تاکید بر اینکه آیا فدراسیون در این زمینه گروگان گیری می کند، خاطرنشان کرد: هیچ گروگانی وجود ندارد، سعید صفرزاده یکی از دوچرخه سواران خوب ما است و نمی خواهیم بین او و فدراسیون خللی ایجاد شود. این مشکل به زودی حل خواهد شد. دوچرخه را هم تحویل دهد تا سایر ملی پوشان هم از آن استفاده کنند.

وفادار در مورد اینکه صفرزاده گفته مراجع فدراسیون او از تیم ملی اخراج شد، گفت: این حرف ها نظر شخصی اوست اما ما به این دوچرخه سوار رحم نکردیم. حتی او را به اردوی بازی های کشورهای اسلامی دعوت کردیم اما نیامد.

پایان پیام/
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید