گزارش دومین اهدای عضو ۱۴۰۱ در همدان


 مجید حمیدی در اظهار داشت‌وگو همراه خود خبرنگار فارس در همدان اجتناب کرده اند گزارش دومین اهدای عضو همدان در سال ۱۴۰۱ خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار کرد:  مرحومه طاهره مصطفی ۳۳ساله ساکن شهرستان رزن بدلیل خونریزی مغزی دچار نابودی مغزی شده بود کدام ممکن است تولید دیگری امکان بازگشت به اقامت نداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بزرگواری خانوار اعضایش به مبتلایان نیازمند اهدا شد.

وی همراه خود دقیق اینکه کبد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ کلیه‌های مرحوم اهدا شد به همان اندازه سه نیازمند به پیوند حیات یک بار دیگر را تخصص کنند اظهار داشت: باید نسبت به اینکه مبتلایان نابودی مغزی کدام ممکن است تولید دیگری قابل بازگشت به اقامت نیستند سنت‌سازی بیشتری صورت گیرد.

مسوول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشکده علوم پزشکی ابن‌سینا دقیق کرد:ضمن آسایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابراز همدردی همراه خود این خانوار گرانقدر مرحوم مصطفی، اجتناب کرده اند خداوند متعال برای آن گران سفرکرده علو درجات را انتخاب کنید و انتخاب کنید غفران الهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای بازماندگان استقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکیبایی مسئلت می‌کنیم.

انتهای پبام/۸۹۰۲۶/
این مطلب را برای صفحه اول هدایت کنید