گزارش ورزش پرسپولیسبه آگاه فانئوس،

ورزش آدینا وایت خرس تاثیر خبر لغو دیدار مقابل آلومینیوم قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کادرفنی در این زمان این سیستم های تمرینی شخصی را تنظیم داد.

* ابتدا گیمرها زیر تذکر معلم بدنساز خدمه بدنسازی کردند سپس در سه ست به مصاف راندو رفتند.

* در جریان ورزش گفتن شد کدام ممکن است این دیدار فردا (شنبه) لغو را انتخاب کنید و انتخاب کنید به یکشنبه موکول تبدیل می شود.

* کادر فنی نیز پس اجتناب کرده اند ۲۵ دقیقه اجتناب کرده اند این ضرر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلودگی از حداکثر هوای تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} بهزیستی گیمرها پس اجتناب کرده اند ورزشی راندو همراه خود عالی ورزش آسان به کار خدمه خاتمه داد.

* وحید امیری همچنان زیر تذکر کادر پزشکی برای افزایش مصدومیت شخصی یکپارچه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر گیمرها با بیرون ضرر کنار هم قرار دادن حضور در کادر فنی شدند.

انتهای پیام/