گلایه غیرمعمول اصغر فرهادی
فیلم فرهادی در مقابل مستند خانم مسیح زاده، همراه خود اسیر شیرازی همدردی می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرین وارد شدن جایگاه اجتماعی او را راهی برای نقد کژی های اخلاقی نهفته در سرزمین قهرمان از آن آگاه است.