گل محمدی: جذب ما به شکل عجیبی متوقف شد/ صحبتی با من برای حضور در تیم ملی نشد/ هدایت تیم ملی افتخار بزرگی است.
ما نسبت به تعهدات مالی خود معوق هستیم. در ابتدای فصل از مشکلات مالی صحبت نمی کنم. مشکلات زیادی داریم اما امیدوارم خیلی زود این مشکلات حل شود. در اولین دیداری که با درویش داشتم به او قول دادم که امسال مثل پارسال نخواهد بود. سال گذشته ما خیلی اذیت شدیم و شاید این درست نباشد، اما البته ۸-۹ بار صحبت از اعتصاب شد، یک بار در رسانه ها.