یک کارشناس: گنبد مسجد عباسی باید بازسازی شود
حجم و کیفیت مداخلات در گنبد مسجد جامع عباسی را می توان همانند کلیسای جامع کوتایسی دانست که بیشتر به کلیسای جامع باگراتی در گرجستان معروف است.