۱۲۶ فرد مبتلا عروق کرونر به بیمارستان لرستان منتقل شدند / را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب نفر تولید دیگری فوت کرد – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر ، مریم کوچکی روز یکشنبه در ترکیبی خبرنگاران همراه خود ردیابی به تعیین ۷۶ مورد جدید ابتلا به بیماری عروق کرونر در ۲۴ ساعت قبلی در لرستان تصدیق شد: تاکنون ۲۱۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۴ نفر در استان به بیماری عروق کرونر روده ها تعیین شدند.

وی همراه خود ردیابی به فوت خوب نفر بر تأثیر کرونا {در این} استان اظهار داشت: متاسفانه تاکنون ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۱۶ نفر بر تأثیر ابتلا به کرونا در لرستان جان شخصی را اجتناب کرده اند بازو داده اند.

دبیر ستاد نبرد همراه خود کرونا دانشکده علوم پزشکی لرستان انواع بستری های تایید شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامشخص در بیمارستان عروق کرونر استان را به ۱۲۶ نفر رساند.