۱۸۴ زندانی سایبری محدود شدند/ انواع مجرمان در زنجان کاهش کشف شد


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند زنجان، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نراکی در بازدید غیرمنتظره اجتناب کرده اند وسط نگهداری الکترونیک زندانیان زندانیان اجتناب کرده اند اجرای ساختار پیوند دیجیتال در استانداری خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: پوشش محرومیت اجتناب کرده اند آزادی. یکی اجتناب کرده اند این سیستم های مهم قوه قضائیه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوه قضائیه تمام امتحان شده شخصی را برای کاهش مجرمان زندانیان به کار خواهد گرفت.
رئیس شورای قضایی استان زنجان افزود: بر ایده ماده (۶۲ ق.م.ا) همراه خود تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب جیب دادگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این همراه خود رضایت محکوم علیه اجرای حبس خانگی در محل معین. ، همراه خود استفاده اجتناب کرده اند اوراق دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه مربوطه امکان پذیر است.
وی افزود: پوشش سلب آزادی یکی اجتناب کرده اند این سیستم های مهم قوه قضائیه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در استانداری ۱۸۴ زندانی همراه خود نصب ولوم های دیجیتال در محدوده معینی دوران حبس شخصی را می گذرانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوه قضاییه تمام امتحان شده شخصی را برای کاهش این انواع به کار خواهد گرفت. اجتناب کرده اند زندانیان.”
رئیس کل دادگستری استان زنجان در تشریح مزایای استفاده اجتناب کرده اند سیستم مهار دیجیتال اظهار داشت: همراه خود اعمال محدودیت برای زندانیان می توانند مسکن دوره ای شخصی را داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت خروج زندانی اجتناب کرده اند محدوده تصمیم گیری شده، مراقبان بلافاصله تذکرات اجباری را خواهند داد.
رئیس شورای قضایی استان زنجان شکسته نشده داد: یکی اجتناب کرده اند مشخصه های اجرای ساختار پیوند الکترونیک پیشگیری اجتناب کرده اند آسیب های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صرفه جویی در ارزش ها است چرا کدام ممکن است نگهداری اشخاص حقیقی در زندان مشکلات خاص شخصی را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ساختار همراه خود کار کارشناسی در جاری اجراست. “
انتهای پیام/ ۷۳۰۵
این را برای صفحه اول سریع دهید