روغنهای کتوژنیک روغنهای مجاز در رژیم کتوژنیک کدامند؟

رژیم کتوژنیک، رژیم غذایی (روغن کتوژنیک) بر اساس محتوای چربی بالا و کربوهیدرات کم است. اما همه چربی ها و روغن ها در این رژیم جایی ندارند و ما می خواهیم از چربی های مفید استفاده کنیم. در این مقاله در مورد انواع روغن ها و تفاوت آنها صحبت خواهیم کرد. بهترین روغن های آشپزی … ادامه

روغن MCT روغن MCT چیست؟

MCT نوعی چربی اشباع شده است که طی یک فرایند طول مولکول های کربن را کاهش می دهد تا به راحتی جذب بدن شود و همانطور که از نامش پیداست ، بر طول زنجیره کربن تأکید می کند. روغن ها بر اساس تعداد کربن های زنجیره ای خود تجزیه می شوند. روغنهای کربن بالا بین … ادامه