رئیس جمهور تبون برای اصلاحات در دستگاه قضایی الجزایر فشار می آورد

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0a/1050397221_0:0:3083:1734_1200x675_80_0_0_de2f7bddf728c603dab9e48a عربی – اخبار، نظرات و رادیو اسپوتنیک https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo.png ماهواره https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo.png https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202110241050519628-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D9% 88%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8 %A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9% 8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1/ عبدالمجید تبون ، رئیس جمهوری عبدالمجید تبون ، تمایل خود را برای اعطای مقام عالی قضائیه به قوه قضائیه در الجزایر روز یکشنبه تأیید کرد. رئیس تبون در سخنانی به ریاست مراسم افتتاحیه سال قضایی 2021-2022 که در مقر دیوان … ادامه

دختر افغان بعد از ممنوعیت مدرسه به یادگیری صنایع دستی می پردازد

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1a/1049941028_0:320:3072:2048_1200x675_80_0_0_b2ea29fba58343043a934fec9 عربی – اخبار، نظرات و رادیو اسپوتنیک https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo.png ماهواره https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo.png https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202110241050519198-٪D9٪81٪D8٪AA٪D9٪8A٪D8٪A7٪D8٪AA-٪D8٪A3٪D9٪81٪D8٪BA٪D8٪ A7٪ D9٪ 86٪ D9٪ 8A٪ D8٪ A7٪ D8٪ AA-٪ D8٪ AA٪ D8٪ AA٪ D8٪ B9٪ D9٪ 84٪ D9٪ 85٪ D9٪ 86-٪ D8٪ A7٪ D9٪ 84٪ D8٪ AD٪ D8٪ B1٪ D9٪ 81-٪ D8٪ A8٪ D8٪ B9٪ D8٪ AF-٪ D8٪ A7٪ D9٪ 84٪ D8٪ AD8D٪ … ادامه

اسرائیل از ساخت 1300 شهرک جدید در کرانه باختری خبر داد

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0d/1045985428_0:89:3072:1817_1200x675_80_0_0_8dfaf845a3415ca4919b0jpg عربی – اخبار، نظرات و رادیو اسپوتنیک https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo.png ماهواره https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo.png https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202110241050519206-٪D8٪A5٪D8٪B3٪D8٪B1٪D8٪A7٪D8٪A6٪D9٪8A٪D9٪84-٪D8٪AA٪D8٪ B9٪ D9٪ 84٪ D9٪ 86-٪ D8٪ A8٪ D9٪ 86٪ D8٪ A7٪ D8٪ A1-1300-٪ D9٪ 88٪ D8٪ AD8٪٪ D8٪ AF٪ D8٪ A9-٪ D8٪ A7 ٪ D8٪ B3٪ D8٪ AA٪ D9٪ 8A٪ D8٪ B7٪ D8٪ A7٪ D9٪ 86٪ D9٪ 8A٪ D8٪ A9-٪ D8٪ AC٪ D8٪ … ادامه

توصیه ایران به اسرائیل برای “پاسخ فاجعه بار”

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104397/46/1043974667_0:0:2918:1641_1200x675_80_0_0_8a4de93f9f5cf6367d231505a4 عربی – اخبار، نظرات و رادیو اسپوتنیک https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo.png ماهواره https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo.png https://arabic.sputniknews.com/world/202110241050518989-٪D8٪A5٪D9٪8A٪D8٪B1٪D8٪A7٪D9٪86-٪D8٪AA٪D9٪88٪D8٪AC٪D9٪ 87-٪ D9٪ 86٪ D8٪ B5٪ D9٪ 8A٪ D8٪ AD٪ D8٪ A9-٪ D8٪ A5٪ D9٪ 84٪ D9٪ 89-٪ D8٪ A5٪ D8٪ B3٪ D8٪ B1٪ D8 %A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF-%D8%A7% D9٪ 84٪ D9٪ 85٪ D8٪ AF٪ D9٪ 85٪ D8٪ B1/ علی شمخانی ، دبیرکل شورای عالی امنیت ملی … ادامه

علائم اولیه کمبود ویتامین D

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102088/99/1020889905_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_ee68e77b058f299d14b8409 عربی – اخبار، نظرات و رادیو اسپوتنیک https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo.png ماهواره https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo.png https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202110241050518862-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D9%83%D8% B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%84%D9%86%D9 ٪ 82٪ D8٪ B5-٪ D9٪ 81٪ D9٪ 8A٪ D8٪ AA٪ D8٪ A7٪ D9٪ 85٪ D9٪ 8A٪ D9٪ 86-٪ D8٪ AF/ یکی از فواید بسیاری از ویتامین D به خوبی شناخته شده است ، از جمله تنظیم میزان کلسیم و فسفات در بدن … ادامه

پادشاه اردن از اماکن مذهبی و آموزشی دره شمالی اردن دیدن می کند

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104256/45/1042564544_0:269:2682:1778_1200x675_80_0_0_5ee63a058e8bdaefcb3784 عربی – اخبار، نظرات و رادیو اسپوتنیک https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo.png ماهواره https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo.png https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202110241050518697-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8% B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8% B9-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8% A9-٪ D9٪ 81٪ D9٪ 8A-٪ D9٪ 85٪ D9٪ 86٪ D8٪ B7٪ D9٪ 82٪ D8٪ A9-٪ D8٪ A7٪ D9٪ 84٪ D8٪ A3٪ D8٪ BA٪ D9 ٪ 88٪ D8٪ A7٪ D8٪ B1-٪ D8٪ A7٪ D9٪ 84٪ D8٪ B4٪ D9٪ 85٪ D8٪ A7٪ D9٪ … ادامه

در مادرید، گوسفندان به خیابان ها حمله می کنند و ماشین ها را جایگزین می کنند … فیلم و عکس

مخلوط کردن به وقت گرینویچ 14:03 24.10.2021(به روز رسانی به وقت گرینویچ 14:06 24.10.2021) لینک را کپی کنید https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102585/22/1025852249_0:200:2731:1737_1199x675_80_0_0_af98cb473deea5f6fb65cede6cdf عربی – اخبار، نظرات و رادیو اسپوتنیک https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo.png ماهواره https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo.png https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202110241050518386-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8% BA%D8%B2%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D8% تبلیغات٪ D9٪ 84-٪ D9٪ 85٪ D8٪ AD٪ D9٪ 84-٪ D8٪ A7٪ D9٪ 84٪ D8٪ B3٪ D9٪ 8A٪ D8٪ A7٪ D8٪ B1٪ D8٪ A7٪ D8٪ … ادامه

بزرگترین اقتصاد آفریقا ارز دیجیتال رسمی را راه اندازی کرد

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/05/1048887868_0:0:1281:721_1200x675_80_0_0_e675b1d3554b6e3b7894de2ed1f عربی – اخبار، نظرات و رادیو اسپوتنیک https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo.png ماهواره https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo.png https://arabic.sputniknews.com/business/202110241050518194-٪D8٪A3٪D9٪83٪D8٪A8٪D8٪B1-٪D8٪A7٪D9٪82٪D8٪AA٪D8٪B5٪D8٪ A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8 ٪ B7٪ D9٪ 84٪ D9٪ 82-٪ D8٪ B9٪ D9٪ 85٪ D9٪ 84٪ D8٪ A9-٪ D8٪ B1٪ D9٪ 82٪ D9٪ 85٪ D9٪ 8A٪ D8٪ A9-٪ D8٪ B1٪ D8٪ B3٪ D9٪ 85٪ D9٪ 8A٪ D8٪ A9/ بانک مرکزی نیجریه اعلام کرد که محمدو بوهاری … ادامه

فرانسه موشک نظامی-ماهواره ای پرتاب کرد

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1050165233_0:116:2199:1352_1200x675_80_0_0_d079aa52926b6f4e9f842 عربی – اخبار، نظرات و رادیو اسپوتنیک https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo.png ماهواره https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo.png https://arabic.sputniknews.com/military/202110241050518027-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9% 82-٪ D8٪ B5٪ D8٪ A7٪ D8٪ B1٪ D9٪ 88٪ D8٪ AE٪ D8٪ A7-٪ D9٪ 8A٪ D8٪ AD٪ D9٪ 85٪ D9٪ 84-٪ D9٪ 82٪ D9 ٪ 85٪ D8٪ B1٪ D8٪ A7-٪ D8٪ A7٪ D8٪ B5٪ D8٪ B7٪ D9٪ 86٪ D8٪ A7٪ D8٪ B9٪ D9٪ … ادامه

عربستان ویزای بازدید برای کشورهای غیر عربستانی را تا 30 نوامبر تمدید کرد

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104587/75/1045877522_0:199:2933:1849_1200x675_80_0_0_a55372783299729c78adfdec عربی – اخبار، نظرات و رادیو اسپوتنیک https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo.png ماهواره https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo.png https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202110241050517917-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8% AA٪ D9٪ 85٪ D8٪ AF٪ D8٪ AF-٪ D8٪ AA٪ D8٪ A3٪ D8٪ B4٪ D9٪ 8A٪ D8٪ B1٪ D8٪ A7٪ D8٪ AA-٪ D8٪ A7٪ D9٪ 84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%AE%D8 ٪ A7٪ D8٪ B1٪ D8٪ AC-٪ D8٪ A7٪ D9٪ 84٪ D9٪ 85٪ D9٪ 85٪ D9٪ 84٪ D9٪ 83٪ … ادامه