۲۵۰ نفر اجتناب کرده اند آفتاب غرب به بوشیر می توسعه


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بوشهر، سرهنگ عبدالهادی سبحانیخا در ترکیبی خبرنگاران گفت: عصر جوان تا حد زیادی همراه خود رشادت های سربازان اسلام در هشت سال حفاظت مقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقابله همراه خود تهدیدات مبارزه ناخوشایند علیه دشمنان جمهوری اسلامی شناخته شده می شوند. “.

وی شکسته نشده داد: تحمیل قرارگاه دارالنور بهتر از راه برای سوئیچ آرمان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا ارزش آن را دارد ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحکیم پیوند ارزشی عصر جوان همراه خود عصر حفاظت مقدس است.

سبحانی‌خا افزود: کاروان‌های راهیان آفتاب جایگزین مناسبی برای تعمیق باورهای انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا ارزش آن را دارد‌های شهدا در بین عصر‌های جوان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر موجب آسانسور روحیه ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گستاخی می‌شود. . “

فرمانده نیروی زمینی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهیان آفتاب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استان بوشهر ذکر شد: طی توافق های {انجام شده} اردوی راهیان آفتاب شمال غرب به مدت سه روز اجتناب کرده اند ۱۴ اردیبهشت تحریک کردن تبدیل می شود.

وی ذکر شد: بیش اجتناب کرده اند ۲۰ خودروی خصوصی عازم نورالغرب هستند.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول اصرار دهید