۴ ستاره دقیق در راه خروج / مودریچ در جاری وارد شدن است؟


به گزارش خبرگزاری فارس، نیروی کار فوتبال رئال مادرید {در این} فصل همراه خود هدایت آنچلوتی در شرایط خوبی قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستارگان این نیروی کار در رئال مادرید کار کردن موفقی داشته اند با این حال همراه خود نزدیک کردن به نوک فصل، برخی اجتناب کرده اند هواداران درگیر نوک آن هستند. فصل تعدادی از ستاره حفظ کنید

قرارداد بازیکنانی چون لوکا مودریچ، گرت بیل، ایسکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید مارسلو در طولانی مدت فصل به نوک می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید دید این سیستم مسئولان رئال مادرید برای از سرگیری قراردادشان چیست. آنچلوتی اخیرا در مصاحبه ای اجتناب کرده اند مودریچ توصیه کرده است.

ادن هازارد، ماریانو دیاز، لوکا یوویچ، دنی سباستین تولید دیگری بازیکنانی هستند کدام ممکن است در طولانی مدت فصل رئال مادرید را توقف خواهند کرد.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید