۴ نفر در حوادث کردستان جان باختند/استاندار: به دست عوامل ضد انقلاب کشته شدند.
استاندار کردستان با بیان اینکه استکبار هرگز ناامید نشده و همواره در دشمنی با کشورمان بسیار جدی است، گفت: دشمنان با سوء استفاده از یک اتفاق و ایجاد اغتشاش و تحریک مردم برای رسیدن به اهداف خود برنامه ریزی می کنند.